onsdag 7 november 2018

Seger: Långsjöns strand fredas från exploatering

Foto: Udo Schröter
S-C-MP-styret försökte ta bort strandskyddet vid Långsjöns gräns till Tyresta natureservat • Efter protester från ett flertal boende, Vendelsö fastighetsägareförening, Rättvisepartiet Socialisterna, Naturskyddsföreningen med flera stoppar Mark- och Miljööverdomstolen exploateringsplanerna

Under förra året drev Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – som utgör ledningen i både Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden – på för att få exploatera ett strand- och skogsområde vid Långsjön (Detaljplanen för Gudö 13:1 och 15:1 i Vendelsö), alldeles vid gränsen till Tyresta naturreservat. År 2016 drev de igenom en liknande skövling i samma område, i Lötkärrsskogen nära gränsen till nationalparken.

Efter protester, överklagningar och yttranden från ett flertal boende, Vendelsö fastighetsägareförening, Rättvisepartiet Socialisterna, Naturskyddsföreningen med flera har nu Mark- och Miljööverdomstolen beslutat att avslå kommunens beslut:

– Vi gick emot kommunens påstående att stranden redan skulle varit privatiserad och inte tillgänglig för allmännheten, ett påstående som nu även Mark- och Miljööverdomstolen genomskådat, säger Mattias Bernhardsson, aktiv i kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap samt Rättvisepartiet Socialisterna.
Mark- och Miljööverdomstolen slår fast: 
”Domstolen har svårt att se att detta enskilda intresse skulle väga tyngre än det allmänna strandskyddsintresset”


Kommunen har kritiserats från flera håll för sina ageranden i fråga om just strandskydd:
– Kommunen försöker jämt och ständigt att bryta mot tidigare detaljplaners bestämmelser i syfte att skapa argument för varför strandskyddet kan upphävas. Men nu får de smäll på fingrarna. Det är direkt motbjudande att de kan kalla sig "gröna" när innehållet i deras politik är exploatera vår sista orörda natur till förmån för ett fåtal välbärgade, säger Mattias.
Rättvisepartiet Socialisterna startade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap våren 2017 för att ta strid mot de allt fler exploateringshoten mot naturen i Haninge. Under denna tid har Rättvisepartiet Socialisterna kämpat tillsammans med boende och varit delaktiga i att rädda fyra naturområden: Vildmarken Nybysjö på norra Ornö, Söderbyskogen, Rudans friluftsområde och nu en Långsjöns strand vid Tyrestaskogen.

Vill du bli aktiv i Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap? Ring oss på 072-524 42 95 eller maila rs@socialisterna.org

Läs också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.