måndag 19 november 2018

Här kör mångmiljonären sönder naturen i Tyresta naturreservat


Skogsmaskiner förbereder för avverkning inne i den privatägda delen av naturreservatet • Skandallöst dålig skötselplan ger rätt till skogsbruk

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Att marken körs sönder och att skogen gallras inne i ett naturreservat är en skandal, säger Lina Rigney Thörnblom, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".
Mitt i Tyresta natureservat, ringlar flera spår av skogsmaskiner rakt in i skogen. Vad är det som händer?
Tyresta naturreservat innefattar landets största sammhängande urskogsområde söder om dalälven. Naturreservatet har som syfte "att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattemiljöer samt växt- och djurliv", slår skötselplanen fast.

Men i södra delen finns fortfarande ett skogsområde som är privatägt, trots att det ligger inne in naturreservatet. Marken ägs av mångmiljonären Karin Linnéa Mattsson Nordin. År 2006 köpte hon Sandemar slott för 300 miljoner kronor, utan någon plan att ens bo där: 


"Jag hade köpt fastigheten även om husen inte stått där, det är skogsmarken som är det mest intressanta", sa hon till tidningen Stockholm City.
Och som på beställning fick hon också sina egna regler för sin del av naturreservatet, "skötselområde C", där hon får rätt att bedriva skogsbruk, trots att det är naturreservat. "Naturvårdsanpassat skogsbruk" heter det så fint i skötselplanen. Men i verkligheten är det ett krasst kapitalistiskt vinstintresse som är syftet.
Området som nu körs sönder av skogsmaskiner och troligen förbereds för avverkning har pekats ut som en viktig tjäderspelplats. Det var därför flera inom naturvården aktiva motsatte sig skötselplanens zonbestämmelser. En av dem var Svante Joelsson, författare och fotograf som är känd för att under många år med sin kamera ha dokumenterat tjäder, bland annat i Tyrestaskogen.

Haninge kommun fick förslaget på skötselplan år 2016 och hade då chansen att påverka som remissanstans. Men de hade skandalöst nog inte några problem med att tillåta skogsbruk inne i reservatet.

– Haninge kommun har börjat göra sig ökända för att åsidosätta naturvärden till förmån för privata markägare vinstintressen. Vi kräver nu att Länsstyrelsen, Stiftelsen Tyrestaskogen och Haninge kommun hittar en lösning snabbt; Marken i skötselområdena C3 och C4 borde köpas upp och ett nytt förslag till skötselplan som inte tillåter skogsbruk måste tas fram, säger Lina Rigney Thörnblom, som uppmanar alla att sätta press på de ansvariga.
Maila protestbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och Länsstyrelsen:
info@tyresta.se
haningekommun@haninge.se
stockholm@lansstyrelsen.se


> Läs alla artiklar om kampen för att bevara Haninges natur här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.