måndag 17 december 2018

Haninges nya högerstyre förbereder privatiseringar

Foto: Natalia Medina
Nya kommunstyret vill privatisera fritidsgårdarna och maten i hemtjänsten • Miljonrullning till ökade utgifter för politikerlöner och arvoden

"Ett Haninge som håller ihop"; Det lovar Haninges nya högerstyre som en paroll i deras nya justerade budget för 2019 samt i deras gemensamma politiska plattform. Ändå är kärnan i de båda dokumenten motsatsen: fler privatiseringar.

Haninges nya kommunledning består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalarna och Kristdemokraterna. Miljöpartiet agerar stödparti. I sin justerade budget för 2019 utlovas att de ska utreda möjligheten att att privatisera fritidsgårdarna och att införa LOV vad gäller hemsänd mat i äldreomsorgen.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Här blir det uppenbart att detta nya styre inte är något bättre alternativ till Moderaterna – de har ju tagit Moderaternas förslag från 2017 om att privatisera just fritidsgårdarna, säger Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna.  
– Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har längre kritiserat den hemsända maten i hemtjänsten. Men anbudsupphandling med lägsta bud som vinnande kommer inte förbättre kvaliteten, tvärtom. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för att de äldre som vill ska få hjälp genom hemtjänsten att laga riktiga måltider hemma utefter önskemål. Men detta kräver en kursändring bort från dagens minutjakt, fortätter Lina.
Den nya högerstyrets politiska plattform antyder ännu fler privatiseringar än de nämnda: "Fler områden inom den kommunala servicen ska öppnas upp för ideella aktörer. Kommunen ska äga sina verksamhetslokaler då det är ekonomiskt motiverat".
Samtidigt som det sparas i gemensam välfärd smygs än mer pengar till de privata verksamheterna. I den nya revideringen av budgeten införs en ny internprissättning. Ett "nollsummespel" som är "effektivare" utlovar kommunledningen (förvaltningarna ska betala mer för interna tjänster men kompenseras med ökade anslag). Men den nya internprissättningen blir snarare kostadsdrivande; Eftersom det är elevpengen som höjs för att kompensera de högre interna priserna inom kommunen, så få även friskolorna högre elevpeng. Men den nära 1 miljon kronor friskolorna får blir inget "nollsummespel", utan extrapengar de kommunala skolorna inte får.

Ännu mer nedskärningar också att vänta med detta nya kommunstyre. “Det kommunala överskottsmålet ska värnas”, skriver de i den politiska plattformen. Det innebär att ungefär 100-150 miljoner kronor av våra skattepengar som är avsedda för välfärden läggs på hög, antagligen för att slumpas bort i skattesänkningar som främst gynnar höginkomsttagare.
Redan idag pågår grova nedskärningar i Socialnämnden, 27 stycken besparingsåtgärder som slår hårt. Kommunstyrelseförvaltningen skriver att Socialnämnden, "i sin spariver, också dragit ner på kostnader som i längden inte är hållbara.”

Samtidigt har det klubbats att kraftigt öka kostnaderna för politikerlöner- och arvoden: 3,5 miljoner kronor på ett år och minst 14 miljoner kronor under mandatperioden. Men kostnaderna kommer att skena ännu mer efter förra veckans kommunfullmäktigemöte som beslöt att uttöka den politiska organisationen ännu mer för att möjliggöra för fler nu styrande partier att ha fler politiker på mer arvoden. Kultur- och fritidsnämnden delas – trots att det är den minsta nämnden – i två nya nämndorganisationer: Kultur- och demokratinämnden samt Idrottsnämnden. Och ytterligare en nämnd bildas: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
Det nya styrets två dokument är proppfulla med ordbajseri, som att "kommunen ska aktivt stötta föreningar i Haninge som arbetar mot förtryck och våld inom nära relationer". Detta har de mage att skriva samtidigt kommunen nu i januari ska anbudsupphandla de skyddade boenden kvinnojoren idag driver och samtidigt som Haninge mer än halverat föreningsstödet till Manscentrum som jobbar nära med kvinnojouren mot just mäns våld mot kvinnor.

Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar till motstånd mot det nya högerstyrets privatiseringar och nedskärningar. Vi kommer att delta i alla protester och uppror mot denna högerpolitik. Det är dags att ta strid mot rånet av vår gemansamma välfärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.