torsdag 20 mars 2008

Föräldrar kämpar för sitt dagis

Artikel ur Offensiv

Politikerna vill flytta barnen för att hyra ut Skrindans lokaler till en privat förskola

Den borgerliga majoriteten i Haninge driver hänsynslöst på för att uppnå sina ideologiska mål. I ivern att snabbt skapa privata alternativ inom skolan och barnomsorgen, väjer de inte ens för att flytta på välfungerande kommunal förskoleverksamhet för att kunna överlåta lokalerna till en privat förskola.

Den 4 mars fick föräldrarna på förskolan Skrindan i Västerhaninge ett brev från förvaltningen som meddelade att förskoleverksamheten efter sommaren skall flyttas till den nedlagda folkhögskolans lokaler, som redan har börjat byggas om. I den nya förskolan skall två kommunala förskolor, Klockan och Skrindan, med fyra avdelningar vardera, slås samman till en stor förskola med sammanlagt sju avdelningar. Skrindans nuvarande lokaler kommer att överlåtas till en privat förskola.

skrindan01
Skrindan


Vill spara pengar
I brevet försäkrade förvaltningen att allt skulle göras med barnens bästa för ögonen och redan den 18 mars, bara två veckor efter att föräldrarna fick brevet, skulle beslut fattas i Barn- och utbildningsnämnden.
Upprörda föräldrar organiserade genast protest- och e-postlistor, ringde och skrev till politiker och förvaltning för att få mer information, kontaktade medier och organiserade möten.
Högern vill uppnå besparingar genom stordriftsfördelar, medan de mest attraktiva förskolelokalerna erbjuds till de privat förskolorna.
Den allmänna inställningen hos föräldrarna var ”Varför flytta på väl fungerande verksamhet”. Dessutom var föräldrarna upprörda över att de fått reda på planerna så sent och inte alls tillfrågats.

Fungerar jättebra idag
Föräldrarna ordnade en utfrågning av politikerna, där tjugotalet föräldrar deltog. Rättvisepartiet Socialisterna och socialdemokraterna argumenterade emot flytten. Sossarna var däremot inte emot privata förskolor, medan Rättvisepartiet Socialisterna argumenterade för att öppna nya kommunala avdelningar. Moderaterna representerade majoriteten.
– Jag skulle vara väldigt orolig, svarade Martina Mossberg (m), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, på frågan om hur hon skulle känna om hon var förälder på förskolan Skrindan.
Samtidigt förklara de hon att oavsett vad föräldrarna tyckte om detta så skulle flytten med all sannolikhet genomföras.
– Flytten innebär att det blir 135 barn i samma lokaler som delar samma matsal. Hela pedagogiken går förlorad om det ska bli stordrift, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.
Nackdelarna med en flytt är många. Avdelningarna kommer att förändras, vilket kommer att leda till splittrade barngrupper och att många barn kommer att få nya förskolelärare.
Barn som har ett enormt behov av lugn och kontinuitet kommer i onödan att utsättas för en stressande omorganisation. Den nya förskolan kommer att bli mycket större. Barnen kommer att ha svårare att känna igen alla barn och personal, och personalen i sin tur kommer att ha svårare att känna igen alla barn och föräldrar.
Om föräldrarna väljer att kämpa emot denna uppenbara försämring, finns det mycket att vinna på att börja samarbeta med andra föräldragrupper i kommunen.

Starka tillsammans
I nuläget kämpar olika föräldragrupper på var sitt håll för att deras barn ska få en bättre skola och barnomsorg, till exempel på Lidaskolan och Syskonstugan i Tungelsta. Samma besparingsiver som vill tvinga Skrindans barn till en förskola med sju avdelningar, bekämpas av föräldraföreningen i det hårt nedskärningsdrabbade Vikinga rektorsområde i Handen.
Haninges föräldrar skulle tillsammans vara så starka att politiker inte längre skulle kunna strunta i vad föräldrarna tycker.

Tobias Lindberg
(Skrindans föräldragrupp och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.