tisdag 27 oktober 2020

Vårdanställda i chock: Haninge(s)tyret stänger barnomsorg på obekväm arbetstid


Haninge stänger Nattugglan och slår undan benen på samhällsbärande arbetare

”Grund- och förskolenämnden beslutar om att avveckla Nattugglan som bedriver omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi”. Beslutet har kommit som en chock för anställda och föräldrar.
– De flesta av oss föräldrar är vårdpersonal som redan har gått igenom massor under pandemin och vi har varit beroende av Nattugglan för att kunna finnas till under coronakrisen, säger Alejandra Alvarez Gustafsson, som av en slump fick höra om beslutet om avveckling.

Det var i december förra året som Moderaterna reste frågan om att avveckla Nattugglan i Grund- och förskolenämnden:

”Här finns många kommuner att lära av, exempelvis i Nacka anställs en person som outbildad barnskötare som sedan tar hand om barnet i dess egna hem. Det ger dessutom ökad valfrihet”, skrev Moderaterna i ett förslag om att utreda avveckling.
S-C-L-KD-styret anslöt sig till Moderaternas linje om att avveckla. Beslutet togs i september, utan dialog med vare sig föräldrar eller anställda. Inte ens efter att beslutet fattades har information gått ut till föräldrar eller anställda.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Politikerna agerar otroligt odemokratiskt. De har struntat i dialog och undanhållit information för att ingen ska hinna överklaga beslutet att stänga eller protestera innan det är försent, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge som nu manar till protester och hjälper föräldrar med sista-minuten-överklaganden.
Beslutet att avveckla kommunens barnomsorg på obekväma arbetstider togs också helt utan konsekvensanalys. Till skillnad från Nattugglan, som är belägen i centrala Handen med alla busslinjer och pendelförbindelse, ligger de båda privata alternativen som politikerna nu hänvisar till i Brandbergen. Det blir alltså än längre restid för de flesta.
– Våra barn kommer att behöva väckas kl 04 för att vi ska hinna med att komma iväg till våra jobb, säger Alejandra Alvarez Gustafsson.
"Vid en enkel koll finner vi att Haninge Ekobarn AB helt saknar anställda, inte har lämnat in skattedeklaration och är helt avregistrerade från F-skatt"
De två privata familjedaghemmen som politikerna hänvisar till är Haninges Ekobarn AB och Silverlyktan AB.
”Haninge Ekobarn har i samtal med förvaltningen sagt att de har kapacitet och en organisation för att ta emot de barn som idag är inskrivna på Nattugglan samt även tillgodose eventuella framtida behov”, står det föredragningen av nämndens beslut.

Men vi ställer oss väldigt frågande till detta. Vid en enkel koll finner vi att Haninge Ekobarn AB helt saknar anställda, inte har lämnat in skattedeklaration och är helt avregistrerade från F-skatt. Enligt Skatteverket är bolaget ”passivt”.
Silverlyktan AB har två anställda och redovisade förra och förrförra året en vinstmarginal på 40 respektive 70 procent.

Politikernas argument för en avveckling av Nattugglan är att just den ”resultatenheten” går med underskott och att det rör sig om för få barn. Men samtidigt har kommunen nekat föräldrar som har velat ha barnomsorg på Nattugglan för att det skulle ha varit ”fullt”.
Vad gäller underskottet handlar det om 1,4 miljoner kronor (som alltså beror på att kommunen har nekat nya barn).
Oavsett är barnomsorg som möjliggör vårdanställda att jobba en samhällsbärande funktion som borde vara en prioritet och borde få kosta därefter. Sammantaget är underskotten små jämfört med övriga verksamheters överskott.
"Vi uppmanar alla föräldrar att innan den 2 november överklaga beslutet att avveckla verksamheten"
Grund- och förskolenämnden uppvisar ett överskott på 41,8 miljoner kronor (2,1 procent av årsbudget) för perioden januari-september. Och de kommunala förskolorna uppvisar ett positivt resultat på 17,7 miljoner kronor under samma period, vilket är 19,6 miljoner kronor bättre jämfört med motsvarande period föregående år.
Samma nämndmöte som beslutade att avveckla den kommunala verksamheten Nattugglan beslutade samtidigt att godkänna etableringen av ytterligare en privat och vinstdrivande förskola – Jensen, friskolan som nyligen förbjöd barn att ha på sig mjukiskläder då det skulle signalera ”kriminalitet”.

För varje ny privat friskola som godkänns att öppna, desto mer resurser dräneras från kommunens verksamhet. Privata friskolor får nämligen 3 000 kronor extra per barn och år de första fem åren av våra skattepengar.
Samtidigt får kommunala verksamheter – som Nattugglan – inte gå ut med information till föräldrar om att de ens finns.
Nedläggningen av Nattugglan är ännu ett unket exempel på hur den nyliberala doktrinen – att varje enskild liten enhet måste gå med vinst och att kommuner ska bedriva välfärd som vilket privat företag som helst – nu slår undan fötterna på de mest samhällsbärande mitt under coronakrisen.

Det är inte försent att stoppa avvecklingen av Nattugglan. Vi uppmanar alla föräldrar att innan den 2 november överklaga beslutet att avveckla verksamheten. Behöver du stöd vad gäller lagar, förordningar och regler eller kring hur man skickar in en överklagan – kontakta Mattias Bernhardsson på mattias.bernhardsson@socialisterna.org eller 072-524 42 95.

RS Haninge

Läs också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.