torsdag 30 oktober 2008

Haninge behöver en kommunakut

Artikel ur Offensiv

När banker och storägare får problem kommer borgerliga partier och socialdemokrater snabbt till undsättning med bankakuter och krispaket. Det hände under 90-talskrisen och upprepas under dagens finanskris. När kommuner och landsting, vars verksamhet är viktig för vanligt folk, får problem kommer - ingen alls.

Redan nu visar det sig att de beräknade intäkterna för 2009 som Haninge kommunfullmäktige i juni baserade sitt budgetbeslutet på blir 11 miljoner kronor (mkr) lägre. Dessutom har invånarantalet vuxit snabbare än förväntat vilket kan medföra kostnadsökningar på upp till 18 mkr. Sammanlagt kan detta leda till nedskärningar på upp till 29 mkr under 2009. Prognosen för 2010 ser ännu dystrare ut med hela 39 mkr i minskade intäkter men kan snabbt bli ännu sämre.

Sammantaget kan detta leda till nedskärningar inom samtliga nämnder i storleksordningen 0,9 % under 2009 och 1,2 % under 2010. Det motsvarar ungefär 10 mkr för skolan och barnomsorgen under 2009 och ytterligare 13 mkr under 2010. Bara i skolan och barnomsorgen innebär det att drygt 100 tjänster riskerar att försvinna de kommande två åren. I övrig kommunal verksamheten riskerar ytterligare 100 tjänster att försvinna. Sammantaget kan alltså 200 tjänster vara hotade i Haninge.

Den kommande tiden kommer vi att få höra från de etablerade partierna att det tyvärr är tvunget att skära ner, att det är finanskrisens fel. De kommer att säga att de skulle ha gjort annorlunda om det bara gick men tyvärr måste ju budgetramarna hållas. Ha då i minnet att det inte bara är under finanskriser som de etablerade partierna skär ner. Mitt under blomstrande högkonjunktur 2007 genomförde den borgerliga majoriteten i Haninge kommun stora nedskärningar inom skola och barnomsorg vilket resulterade i att 170 tjänster försvann. Det enda man kan vara säker på idag är att oavsett om det går bra eller dåligt, oavsett om det är borgare eller socialdemokrater som styr, så hittar de alltid någon anledning att skära ner ytterligare i den offentliga verksamheten.

Rättvisepartiet Socialisternas krav är att staten sätter upp kommun- och landstingsakuter för att rädda den offentliga verksamheten och alla som riskerar att bli arbetslösa under finanskrisen. Vidare ska inte det allmännas pengar gå till att rädda storägarna, deras girighet har blivit deras fall, de förtjänar inte att räddas. De banker och storföretag som inte klarar sig själva bör tas över av samhället och styras demokratiskt för att uppfylla våra gemensamma behov.

Tobias Lindberg
ersättare i Haninge kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.