torsdag 13 november 2008

Borgarna anklagar Skolverket för att använda dubbla budskap

Ett pressmeddelande från Haninge kommun från den 10 november 2008 riktat mot Skolverket är fyllt av felaktigheter och förvrängningar.

I pressmeddelandet påstås det att Skolverket kommer med dubbla budskap i frågan att kommunerna kartlägger barnen i förskolan.

Martina Mossbeg (m), ordförande för Barn- och utildningsnämnden i Haninge kommun, säger:

"Skolverkets rapport är underlig. Deras egna anvisningar säger att det är angeläget att kvalitet och måluppfyllelse i förskolan följs upp. Det gör 60% av Sveriges kommuner, men för detta kritiseras de av samma myndighet! Det verkar handla om en ideologisk konflikt internt på Skolverket".

Vad allt gäller är att Skolverket för några veckor sedan gav ut rapporten "Tio år efter förskolereformen" där det konstateras att "Barns utveckling, prestationer och
färdigheter kartläggs och bedöms i ökad omfattning. Denna utveckling ligger
knappast i linje med reformens intentioner ..." (sid 104). Även fast inga kommuner nämns med namn i rapporten så är det tydligt att en av kommunerna som åsyftas är Haninge kommun som sedan en tid tillbaks använder både Individuella utvecklingsplaner (IUP) och kunskapskontroller generellt på alla barn i förskolan.

Saken är den att det inte är som Martina Mossberg försöker påskina, det finns ingen ideologisk konflikt internt på skolverket. Visst är det så att kvalitét och måluppfyllelse skall följas upp men det skall inte göras på det sätt som Haninge gör. Haninge använder enkla diagnos- och bedömningsmaerial, ett läsutvecklingsschema (LUS) används för att bedöma läsförståelse och ett annat test ska börja användas för att bedöma den matematiska förmågan, vilket ökar risken att enskilda barns prestationer bedöms snarare än verksamhetens kvalitét. Skolverket förespråkar istället att pedagogisk dokumentation används för att följa upp kvalitét och måluppfyllelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.