torsdag 11 december 2008

Avslöjande debatt i Haninge fullmäktige under RS-motionen mot mäns våld mot kvinnor

I en och en halv timme försökte Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hit­ta argument för varför Rättvisepartiet Socialisternas motion ”Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor” inte skulle antas av Haninge kommunfullmäktige. Socialdemokraterna deltog inte ens i debatten.

Mattias Bernhardsson (RS)
I måndags var det årets sista kommunfullmäktigemöte i Haninge. Debatten om vår motion ägde rum strax efter att Rättvisepartiet Socialisterna (RS) som enda parti röstade emot högre arvoden för politikerna.
I Haninge finns bara två skyddade boenden med sammanlagt sju platser. Under 2007 fick kvinnojouren plats med 22 kvinnor och 28 barn, samtidigt som lika många nekades plats.
Därför föreslog RS att antalet skyddade lägenheter skulle byggas ut.

Marie Litholm (KD), socialnämnden, menade att ”ur ett barnperspektiv är en längre tids vistelse på jouren inte önskvärd”.

– Är det ur ett barnperspektiv mer önskvärt att kvinnor och barn bor kvar hos en man som slår? kontrade RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson.

Lina Thörnblom (RS)
– Är det en bra nivå att 55 kvinnor och barn inte fått plats i jourens lägenheter?, fortsatte Lina Thörnblom, också ledamot för RS. Men de fick inga svar.

Borgarna argumenterade mot förslaget att införa en möjlighet för utsatta kvinnor att söka förtur inom Haninge Bostäder. Men RS replikera­de att i andra kommuner fanns förtur för de som öppnar företag – varför skulle det vara omöjligt att söka förtur om man misshandlas?
Under debatten streds det dessut­om om förslagen på åtgärder för att förhindra överfallsvåldtäkter.
Enligt en studie av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, kan överfall i parker minskas med upp till 21 procent efter ordentliga satsningar på rätt trygghetsåtgärder.

RS förslag var att Haninge skulle tillkännage trygghetsinventeringar i kommundelarna, sluta avtal med Lug­na Gatan om nattvandring och närvaro på nattbussar, anställa tre nya fältassistenter med inriktning på kvinnors trygghet och att erbjuda självför­svar för tjejer på skolans idrott.

Yvonne Radestam (MP) hade lämnat in ett särskilt yttrande i debatten, en brasklapp ifall någon skulle ifråga­sätta att de röstat emot motionen.

Karin Otter (V) ägnade sin tid åt att berömma sig själv och kommunen för att därefter yrka att RS motion ska anses ”besvarad” – ett finare sätt att rösta emot den.

Saga Carlsson (M) gick till frän attack och sa att ”Mattias ­Bernhardsson (RS) är en ’karl’ och borde själv nattvandra”.

Efter att Lina Thörnblom påmint om de hundratals skollektioner mot sexuella trakasserier hon organiserat runt om i landet och om hur Mattias Bernhardsson själv hjälpt polisen att gripa en misstänkt våldtäktsman, frågade hon Carlsson: ”Vad gör ni själva?”. Inget svar.

Enbart RS röstade för motionen – S och V svek. Under andra omröstningen röstade 27 för att motionen skulle anses vara ”besvarad” och 31 för avslag. Men som RS sa i debatten kommer borgarna aldrig att rösta igenom våra förslag, utan bara tvingas införa dem till följd av kamp och vårt stöd.

I samband med fullmäktige demonstrerade 100 barn, föräldrar och anställda från Skutans Gård som är nedläggningsshotad. RS gav sitt stöd till kampanjen för Skutans Gård, me­dan Alexandra Anstrell (M) buades ut när hon mästrade barnen om ”demokrati”.

Joel Eriksson

Länkar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.