måndag 8 september 2008

Inlägg av Tobias Lindberg (rs) i kommunfullmäktigedebatten om flytten av förskolan Skrindan

Martina Mossberg (m) skriver att det är att beklaga att det blev kort mellan förslag och beslut vad gäller flytten av förskolan Skrindan. Jag vill minnas att jag har sett protokolluppgifter om flytt av förskoleverksamhet till gamla folkhögskolan i Västerhaninge från tidig höst 2007, kanske till och med så tidigt som våren 2007. Att det inte skulle ha att gå ut med information tidigare än mars 2008, bara två veckor innan beslutet skulle fattas i Barn- och utbildningsnämnden, låter mest som en dålig bortförklaring.

Vad gäller detta med möten med föräldrarna, som Martina Mossberg nämner, så var det vi föräldrar själva som anordnade dem och bjöd in er politiker. Hade inte vi gjort detta hade det aldrig blivit några möten inför beslutet.

Sedan till detta med konsekvensanalysen som Eva Andersson, central förskolechef i Haninge kommun, skrev där hon menade att lokalbytet inte skulle medföra några skillnader i gruppsammansättningen jämfört med de förändringar som sker varje sommar när de äldsta barnen går vidare till förskoleklasserna. Vi förldrar menade att denna analys var helt felaktig, att omorganiseringen skulle orsaka mycket större förändringar än så. Mycket riktigt, idag kan konstateras att dubbelt så många barn försvann från den kommunala verksamheten jämfört med ett normalt år. Precis som Eva Andersson skrev försvann 15 barn till förskoleverksamheten men utöver detta blev 16 barn kvar på förskolan Skrindan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.