torsdag 26 juni 2008

RS anmäler kommunstyret till Länsrätten

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har anmält Haninge kommun till Skolverket och Länsrätten eftersom högerstyret tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet i strid med Skollagen och Grundskoleförordningen beslutade att införa kunskapskontroller i förskolan och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna.

Ledande forskare och ­institutioner som Skolverket anser att det kan vara skadligt för barn att ­kontrolleras och bedömas i tidig ålder. Ändå vill den borgerliga majoriteten tillsammans med s och v ha kunskapskon­troller på 4-åringar och betygsliknande omdömen på 6-åringar.
I rapporten Förskola i brytnings­tid skriver Skolverket (sid 181) ”Att utvärdera enskilda barns ­prestationer i relation till uppnåendemål strider mot läroplanens och reformens intentioner.” Reformen som nämns är läroplanen som gäller för förskolan, Lpfö 98.
Vidare skriver Skolverket (på sid 182) att ”Skolverket kan här se en perspektivförskjutning, där kartläggning av barns individuella utveckling inom olika områden blivit allt vanligare. Här finns det en risk för en alltför ensidig fokusering på enskilda barns prestationer, där man inte uppmärksammar vilka förutsättningar verksamheten erbjuder och hur barn fungerar i ett socialt och pedagogiskt sammanhang." Skolverket menar att det även är viktigt att beakta hur små barn kan uppleva att tidigt bli bedömda.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att fler prov och betyg inte kan ersätta lärare. Vi säger nej till lärarlösa lektioner, stora klasser och ytinlärning. Istället behövs mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och läxläsning samt möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken. Därför vill vi satsa 60 miljoner kronor mer än högermajoriteten på För- och grundskolenämnden i ­budgeten för år 2009 för att återställa personaltätheten inom barnomsorg och grundskola. Rättvisepartiet Socialisterna samlade till stora protester och ­skolstrejk förra året tillsammans med lärare, elever och föräldrar – protester som tvingade högerstyret att backa från delar av de stora nedskärningarna inom skola och barnomsorg.

Tobias Lindberg
Ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.