torsdag 19 oktober 2017

Allt fler går hungriga i Sverige


16 procent av Sveriges befolkning lever på en inkomst under 60 procent av medianinkomsten


Av Robert Bielecki
- - -

Det finns en påtaglig fattigdom i Sverige, trots regeringens tillbakavisande. Det framkommer i Stadsmissionens årliga Fattigdomsrapport, som utkom på Internationella Fattigdomsdagen den 17 oktober.
Framför allt har många inte mat för dagen.
"Samtidigt som allt fler blir allt fattigare koncentreras samhällets rikedomar hos en allt mindre klick superrika"
60 procent av Stadsmissionens 200 000 insatser sedan förra årets rapport handlade om att ge folk mat. Andra insatser handlar om att ge kläder eller en plats att värma upp sig på. Ett skakande exempel som ges i rapporten är om 50-åriga Sara:
”Ett exempel är Sara, 50 år, undersköterska som gått in i väggen. Idag lever hon på pengar från vänner och familj, på nätterna sover hon på olika platser. ’Jag har varken pengar i fickan eller ett eget hem. Någonstans måste jag få stöd’, säger Sara som kommer till Uppsala Stadsmissions matkasseutdelning och mötesplatsen Mikaelsgården, för människor i hemlöshet”.
Regeringen säger samtidigt att det inte råder någon absolut fattigdom i Sverige i sin Agenda 2030-rapport, men en stor del av den utbredda fattigdomen går inte att hitta i SCB:s statistik. Deras statistik utgår ifrån folkbokföringsadress, där en stor andel inte finns med, som hemlösa, EU-migranter och papperslösa. Dessa grupper är också extra utsatta och har svårt att komma ur fattigdomen. Mörkertalet är stort.
– Vi måste sluta blunda för det faktum att människor idag, i Sverige 2017, går hungriga. Vi vill att regeringen och ansvarigt statsråd tar fattigdomen på allvar och tillsätter en utredning för att ta fram en strategi mot fattigdomen i Sverige idag, säger Lotta Säfström, ordförande för Sveriges Stadsmissioner, i ett pressmeddelande.
Enligt Eurostat, EU:s statistiska organ, lever 16 procent av Sveriges befolkning i risk för fattigdom – 1,5 miljoner människor. ”Risk för fattigdom” definieras av att leva på en inkomst under 60 procent av medianinkomsten. Samtidigt anser 50 procent av Sveriges befolkning att fattigdom är ett stort samhällsproblem i en Sifoundersökning på uppdrag av Sveriges Stadsmissioner.
Samtidigt som allt fler blir allt fattigare koncentreras samhällets rikedomar hos en allt mindre klick superrika. Pengar och resurser finns i överflöd för att ge alla mat, husrum och trygghet. Men kapitalismen leder till svält och orättvisor. Bara en kamp för demokratisk socialism kan ta oss ur klassamhällets förtryck och misär. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.