måndag 7 maj 2018

Haninges slakt av Manscentrums resurser sätter kvinnors liv på spelFörst mer än halverades föreningsstödet – nu försvinner en deltidstjänst • Lina Rigney Thörnblom (RS) ställde ansvarig politiker mot väggen

Manscentrum i Haninge tar emot män i krissituation från företrädelsevis kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Det handlar ofta om män som brukat våld mot en partner.

I spåren av MeToo behöver kraven fortsätta ställas på riktiga förändringar. Rättvisepartiet Socialisterna har under lång tid krävt att kvinnojourer och, i Haninge, Manscentrum behöver få långsiktig finansiering för att kunna planera och garantera sin verksamhet. Efter att Rättvisepartiet Socialisterna har lyft frågan upprepade gånger i kommunfullmäktige har detta skett och de garanteras bidrag i fyraårsperioder. Efter samtal med Mansjouren visar det sig att Haninge kommun säger upp det lotsavtal som funnits sedan 2011.

Lina Rigney Thörnblom (RS) ställde Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) mot väggen under kvällens kommunfullmäktige:
– I mitten av förra året fick Manscentrum besked att lotsavtalet skulle upphöra. Lotsavtalet har inneburit att Mansjouren har kunnat ha en extra halvtidstjänst men som vid årsskiftet upphörde. Redan tidigare har den minskning av föreningsbidraget som skett inneburit mer än en halvering och ligger nu på cirka 330 000 kronor per år. Manscentrum har ansökt om pengar från Socialstyrelsen men nekas de pengar så är framtiden oviss.
– Faktum är att Manscentrum kan vara avgörande i frågan om liv och död, i fråga om en kvinna slås ihjäl eller inte. Hur tänker du agera för att garantera Manscentrums framtid?
Petri Salonen (C) valde att i sitt svar fokusera på hur föreningsbidraget fungerar, att det ”finns en otydlighet” men att pengarna inte har minskat, vilket inte är sant. Salonen påpekade att han inte kan garantera Manscentrums framtid och att en utvärdering av föreningsbidraget ska göras om ett år.

Lina frågade varför S-C-MP-styret gått åt helt motsatt håll än vad man tidigare sagt:
– I vår motion om åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn som kommunfullmäktige ansåg vara "besvarad" [det betyder att de har för avsikt att genomföra eller redan har genomfört] var en av punkterna "Att finansiera Manscentrums önskan att utöka antalet tjänster med en heltidstjänst" [från en tjänst].
– Nu går ni åt motsatt håll. Manscentrum kan idag inte ha något utåtriktat arbete på grund av resursbrist. Det vill säga vi går miste om ett viktigt förebyggande arbete, avsluta Lina Rigney Thörnblom (RS).
Lina frågade också om nämndordföranden förnekade att föreningsstödet redan för några år sen minskade från 8,5 kronor per kommuninvånare till 4 kronor per invånare. Han förnekade inte, han kommenterade inte ens.

Läs också:
> Kvinnojouren larmar: Kommuner placerar på vandrarhem
> Haninge måste ta sexuella trakasserier på allvar
> Framgång för RS motion mot förtryck i hederns namn och mäns våld mot kvinnor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.