fredag 31 januari 2020

Tillbuden skenar på Haninges äldreboenden


Hotande incidenter och arbetsmiljöhändelser har ökat med 114,5 procent 2019 • Efter första kvartalet 2019 – då 12-timmarspassen infördes – har tillbuden ökat med 134,8 procent jämfört med motsvarande period 2018

Ur rapporteringssystemet för arbetsmiljöhändelser, KIA, har separata rapporter för respektive avdelning inom Haninges äldreomsorg tagits fram för varje kvartal till Äldrenämndens politiker. Dessa rapporter hör sen allmännheten väldigt lite om. Därför har Rättvisepartiet Socialisterna Haninge granskat rapporterna. Siffrorna vad gäller tillbud är alarmerande.

Tillbud betyder hotande incidenter och arbetsmiljöhändelser som kan vara allt från fall och överansträngning till psykisk överbelastning.

För avdelningen Vård- och omsorgsboenden är ökningen av tillbud påtaglig:
  • I Tillbuds- och arbetsskaderapporterna från 2019 finns 133 tillbud registrerade jämfört med 62 under 2018 – en ökning med 114,5 procent. 
  • Summan av tillbud under 2:a, 3:e och 4:e kvartalet 2019 – alltså efter att de slavliknande 12-timmarspassen infördes – är 101 jämfört med 43 under motsvarande period 2018 – en ökning med hela 134,8 procent.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Detta är politiskt våld mot kommunens uskor och vårdbiträden såväl som mot de boende, säger Mattias Bernhardssonorganisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg som granskat de rapporter det politiska (s)tyret helst hade velat begrava.
– Antalet tillbud är till och med ännu fler i verkligheten än i rapporterna. Många anställda har vittnat om att de inte kunnat använda kommunens rapporteringssystem KIA under sommaren och hela hösten. Dessutom har cheferna börjat skälla på anställda som vill rapportera tillbud, många känner att det är obehagligt och låter bli att rapportera, fortsätter Mattias. 
Över 175 undersköterskor och vårdbiträden står bakom i kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg – en stor majoritet av de anställda på Haninges vård- och omsorgsboenden i Handen, Vendelsö, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö. Inte mindre än tre demonstrationer mot 12-timmarspassen hölls utanför kommunhuset i höstas.
"De som beslutat om schemaförsämringarna kan omöjligen förstå hur det är att jobba med demenssjuka, med psykiskt sjuka, med redan dålig lägstabemanning, med alla tunga lyft vi gör", förklarar de anställdas gemensamma upprop mot 12-timmarspassen.
Det handlar alltså om 12-timmarspass som läggs 08-20 på helg, ofta med jobb 07-15 dagen efter. Men 12-timmarspassan omfattar även nattpersonal då passen förläggs 20-08. Och även bland nattpersonalen försämras bemanningen: på Vallagården minskades nattbemanningen från tre till två anställda på 32 dementa fördelade på två våningsplan. Nattpersonalen har tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna anmält förhållandena till Arbetsmiljöverket.
Katja Raetz (RS)
– Styrande politiker och högre tjänstemän hävdar att 12-timmarspassen behövs för att fler anställda ska kunna gå upp i heltid. Men det stämmer inte. Många anställda har t ex fört fram att en omläggning till fem-veckors-scheman skulle vara ett alternativ. I grunden behövs bättre bemanning för att klara omsorgsbehoven när fler jobbar heltid, säger Katja Raetz, sjuksköterska och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.
Det handlar om resurser. De styrande politikerna har beslutat om en budget där kommunens verksamheter ska uppnå ett överskott på hela 2,5 procent. Det innebär att äldreomsorgen drabbas av årliga nedskärningar. I år väntas ytterligare nedskärningar på minst 16,3 miljoner kronor på äldreomsorgen.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för:
• Ta bort 12-timmarspassen!
• Rätt till heltid för alla som önskar – och övergång till 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön – ska möjliggöras genom högre bemanning och en schemaläggning som tas fram tillsammans med de anställda. Nej till delade turer. 
• Stoppa alla nedskärningar. Massiv upprustning av äldreomsorgen: mer tid för de äldre, bättre mat, bistånd efter individuella behov och bättre bemanning för ökad kontinuitet. Nej till privata vinster i välfärden! 
• Pengarna tillbaka till kommuner och landsting, återinför index- och behovsreglerade statsbidrag. Sätt stopp för pengakranen till banker, storföretag och miljardärer – hela välfärden ska rustas upp!

Läs alla våra tidigare artiklar om kampen mot 12-timmarspassen:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.