fredag 24 januari 2020

Supertrålaren dammsuger havet utanför Haninge skärgård


Sveriges största supertrålare sydost om Utö • Protestera mot supertrålningen till regeringen

Sveriges största supertrålare Clipperton ligger just nu strax utanför trålgränsen sydost om Utö och dammsuger havet på strömming och skarpsill.
"1690 ton fisk på bara tre veckor"
Hur allvarligt är detta då? När trålaren låg i Ålands hav sög den upp 1690 ton fisk på bara tre veckor (!). Och nu är den alltså här utanför Haninge skärgård.

Effekterna av supertrålningen är allvarliga:
  • Detta extrema överfiske innebär minskad tillgång på föda för rovfiskar som abborre, gädda och havsöring.
  • För det kustnära och småskaliga fisket såväl som det enskilda strömmingfisket med spö finns nu risk för helt obefintliga fångster.
  • Havsbottnarna förstörs där trålaren drar fram.
  • Trålarna dammsuger upp allt i sin väg, även torsk som är akut hotad. Även sälar, tumlare och andra djur fastnar och dör i näten.
Majoriteten av supertrålningens fångst hamnar inte ens i fiskdisken utan mals ner till fiskmjöl som sedan går till fiskodlingar och pälsfarmar – ett oerhört slöseri i alla perspektiv. Det går åt ca 3 kg vild fisk från haven för att få fram 1 kg odlad lax.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Trots att fiskbestånden minskat väldigt snabbt råder inte fiskeförbud någonstans i Östersjön, inte ens i miljöskyddsområden, säger Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge som manar till protester till regeringen:  
– De etablerade partierna är helt tysta om supertrålarnas rovdrift. Istället skyller man krisen i fiskebestånden på sälen – allt för att dra uppmärksamheten bort från att det är storkapitalet som står för utfisket.

Hela ekosystemet i Östersjön är i kris. Torsken äter sill, som äter djurplankton, som äter växtplanton. När torskbeståndet decimeras ökar antalet växtplankton och bidrar till övergödningen av Östersjön. Det leder till att de syrefria och livlösa bottnarna växer i snabb takt. De döda områdena är nu större än hela Danmark.
Östersjön är ett av världens sjukaste hav. Övergödning, kemikalier, hårt överfiske och bottendöd är konsekvenser av dagens kapitalistiska rovdrift för att fortsätta berika den rikaste procenten.

Protestera mot supertrålningen till regeringen:

• miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se
• forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
• naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
> Här finns alla artiklar om Rättvisepartiet Socialisternas kampanjer för att bevara Haninges natur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.