söndag 13 april 2014

Het kulturpolitisk partidebatt

M, FP, KD, C och MP: Riv Kultur- och föreningshuset för nybyggnation utan mer samråd
RS och V: För kort och odemokratiskt samråd om Kultur- och föreningshusets lokaler, lyssna på föreningarna
S: Utred lokalbehoven för kulturen. Flytta Jordbro centrum till pendeln och bygg mer bostadsrätter
Från vänster: Ruben Derkert (RS), Nafi Cilgin (V), Michael Fridebäck (M),
Raymond Svensson (C), Ove Schramm (S), Tobias Hammarström (FP),
Martin Strömvall (KD) och Anna Ragnar (MP).
Under lördagen hölls partidebatt om Kulturpolitiken i Haninge. De två stora frågorna blev framtiden för Jordbro Kultur- och föreningshus (Kommunledningen vill riva och bygga nytt. Läs RS öppna brev om detta här) där debatten hölls och framtiden för Kulturparken i Handen, där gamla Folkets hus m fl hus och verksamheter är hotade av bilväg (Läs mer här).

Först ut var Nafi Cilgin från Vänsterpartiet:
- Vi vill ha en annan kulturpolitik. Redan 1948 Vänsterpartiet som första parti en kulturpolitik. Kulturen ska var en oberoende kraft i samhället som inte ska underkasta sig ideologier. Kulturen måste få större utrymme i samhället och inom kulturen behövs ett större barnperspektiv. Alla ska ha rätt att utöva sin kultur. Tillgång till böcker, film och musik för allas eget skapande är viktigt. Vi i Vänsterpartiet vill därför satsa på att skapa ett digitalt bibliotek.

Raymond Svensson, Centerpartiet, betonade att ekonomin är grunden till kulturen:
- Med en stark ekonomi kan vi utveckla kulturen, ekonomin är grunden. Sen är det en demokratsik uppgift, alla diktaturer kväser alltid den fria kulturen först. Vi utvecklar nu Musikskolan här i Haninge till en Kulturskola. Vi satsar också på Kultur- och föreningshuset här i Jordbro - vi ordnar infastrukturen genom att vi bygger ett nytt hus, då dessa tillfälliga lokaler är gamla, oekonomiska och i dåligt skick. Varje stadsdel ska ha ett kulturhus. Men låt oss idag prata om kulturpolitik, inte bara kulturhus.

Ove Schramm från Socialdemokraterna ville främst att lokalbehoven först och främst skulle utredas innan beslut tas om Kultur- och föreningshusets lokaler:
- Ormteatern, levande Zon, fotoklubben är bara några av de som fått flytta på sig genom åren just på grund av lokalbrist. Idag har vi ett Kultur- och föreningshus i Jordbro. Det viktigaste är att bevara verksamheten. Det är noga att man utreder lokalbehoven innan man ändrar saker.

Ruben Derkert, Rättvisepartiet Socialisternas fjärdenamn i kommunvalet, tog i sitt öppningsanförande upp om de hotade verksamheterna samt om att kultur är en klassfråga:
- Rättvisepartiet Socialisterna vill inte bara bevara kulturen i Haninge utan också utveckla den. Vi tycker att ju fler kulturföreningar som finns och ju fler kulturaktiviteter för barn i alla åldrar bland kommuninvånarna som finns desto bättre. Både Gamla Folkets hus i Handen och Kultur- och föreningshuset här i Jordbro är hotade av den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige. Det finns en utredning om att bygga en bilväg över gamla Folkets hus och Gula villan. Här i Jordbro vill de riva lokalerna vi sitter i nu. Vi vill att det är föreningarna själva som bestämmer hur de vill att Kultur- och föreningshuset i Jordbro ska se ut.

- Det är viktigt att kultur inte blir en klassfråga där den som har mest pengar i plånboken kan utveckla sig konstnärligt eller pröva på nya saker eller få ha roligt. Om du är arbetslös eller om du jobbar dygnet runt så kanske du antingen inte har råd att gå på teater eller bio eller har tid att åka in till stan och göra roliga saker - då är det jätteviktigt att det finns ett levande kulturliv lokalt. Vi vill satsa mer pengar till Kulturskolan som precis startats i Haninge, främst att sänka avgifterna genom att skjuta till två miljoner kronor till budgeten, sa Ruben Derkert (RS).

Martin Strömvall från Kristdemokraterna talade om att kulturen ska återspegla historiska rötter för att vi ska förstå och förklara vår samtid. Han pratade om att individen har en rad materiella behov, men också andliga. Kulturen ska var en samlade kraft i ett samhälle som är tryggt i sig självt, tolerant och välkomnande, sa Martin Strömvall (KD).

Michael Fridebäck från Moderaterna och Tobias Hammarberg från Folkpartiet betonade båda likt centern att Kultur- och föreningshuset blir ännu bättre med nya och moderna lokaler. En liberal kulturpolitik handlar om att politiker inte ska styra kulturen, sa Tobias Hammarberg (FP) med instämmande av Michael Fridebäck (M).

Anna Ragnar från Miljöpartiet betonade annorlunda än sina borgerliga kollegor:
- Ekonomin sjunker om inte kultur finns och kulturen som idkas måste komma från människorna själva. Kultur måste få kosta.

Anna Ragnar (MP) stämde också in i kören av borgerliga som ansåg att Kultur- och föreningshusets lokaler är i dåligt skick, men gick t o m så långt som att hävda att det är ett "dåligt byggt hus".

Göran Lidbrink från Jordbro Världsorkester (JV) begärde ordet och besvarade de som förordat rivning av Kultur- och föreningshusets befintliga lokaler:
- När ni säger att lokalerna är i dåligt skick så vet ni inte vad ni pratar om. Jag vill att ni alla kommer med på en guidad tur här i huset. Raymond Svensson (C) tar som ett exempel att det skedde ett takras - men det berodde ju inte på dåliga lokaler utan att ni inte skottade bort snön. Alla lokaler måste tas hand om, gamla som nya. Här finns en chans att spara kommunen en massa pengar samtidigt som vi får större lokaler för mer verksamhet.

Ruben Derkert (RS) uppmärksammade en röd tråd i borgarnas argumentation; de hävdar att 'politikerna inte ska styra kulturen' samtidigt som det är precis det de gör i fråga om Kultur- och föreningshuset samt i alla andra frågor. När politiker säger att de inte ska styra människors pengar så är det falskt menade han:
- När borgarna sänkte skatten fick jordbrobor en tjuga extra i fickan men en nedlagd skola. De hade aldrig lagt ned en skola i Dalarö (en av de mest förmögna kommundelarna) men gör det här i Jordbro. 

Idag finns två förslag i planprocessen kring Kultur- och föreningshuset. Det första är att riva skolbyggnaderna där verksamheten idag bedrivs och bygga nytt Kultur-och föreningshus på en del samt nya bostäder och butiker. Den andra förslaget tog stadsarkitekten fram på eget initiativ då hon förstod att huset hade stora värden, ett förslag som innebär att den västra delan av byggnaden  bevaras (inklusive den stora aulan, som annars inte kommer åter) och att bostäder byggs ovanpå.
Rättvisepartiet Socialisterna menar att även ett tredje förslag måste släppas fram, det JV föreslagit; att hela skolbyggnaden bevaras (utöver att ett centrumståk dras igenom norrut från centrumet) samt att bostäder byggs ovanpå. Detta skulle innebära att Kulturverksamheten skulle få dubbelt så stora lokaler än idag.

- Mindre ytor är inte mindre verksamhet, mer kan samlokaliseras. Vi ska få ut mer per kvadratmeter, sa Michael Fridebäck (M).

- Hur kan ni i alliansen prata om att kulturen är viktig när ni slösade bort över 40 miljoner kronor i skattesänkningar? Lokalfrågan här i huset ska vara genomtänkt, inte förhastat. Remisstiden har varit för kort. Högeralliansen är vana att köra över folk, först kördes jordbroborna över när Jordbromamsskolan stängdes och nu gör de samma i fråga om Kultur- och föreningshuset, sa Nafi Cilgin (V).

- Hur ska alla dagens verksamheter få plats på 1700 km2? Med hela skolbyggnadens befintliga loker finns potential för kulturverksamhet på över 7000 km2. Planprocessen i Jordbro måste ske i verkligt samråd - det har inte skett. Alla i Jordbro måste bjudas in och alla förslag måste få läggas. Vi vill utveckla Kultur-och föreningshuset och ge föreningarna fria händer att utveckla verksamheten. Lyft upp Jordbro och skapa en kulturpolitik värd namnet, sa Ruben Derkert (RS).

Ruben Derkert (RS) krävde också att att de nya bostäderna som byggs ska vara billiga hyresrätter, en åsikt som haft genomgående starkt stöd under Jordbrodialogen (Läs mer här).

- Jag håller med om att samrådstiden för planprocessen i Jordbro har varit för kort. Men det finns bara ett realistiskt alternativ, det är att bygga nya lokaler och riva dessa tillfälliga. Vad gäller Kulturparken i Handen så ska vi bevara den och det är ändå kanske möjligt att förlänga stationsvägen, svarade Raymond Svensson (C).

- Vi vill backa tillbaka bandet i hela planprocessen. Det handlar inte bara om Kultur- och föreningshuset, utan var Jordbro centrum ska ligga (S vill ha torget vid pendeln. Läs mer här). Är hyresrätter verkligen det Jordbro behöver? Vad Jordbro behöver är fler radhus och bostadsrätter, sa Ove Schramm (S) som svar till Ruben Derkert (RS).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.