tisdag 8 april 2014

Borgarna länsade nämndernas överskott - fortsatt svältkur för skola och omsorg

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville 'bara' ta 7,5 miljoner från Socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningen - röstade mot Rättvisepartiet Socialisternas förslag att stoppa alla nedskärningar

Under gårdagens kommunfullmäktigemöte föreslog den moderatledda kommunledningen (M, FP, KD, C och MP) nedskärningar 20 miljoner kronor. Nämnderna skulle inte få ta med sig hela sina överskott från förra året till årets budget och Äldrenämnden som hade underskott skulle inte få skriva av hela, trots ett stort överskott i kommunens bokslut.
Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke föredrog Rättvisepartiet Socialisternas egna motförslag:
- Äldrenämndens underskott baseras både på volymökningar och att budgeten utöver volymökningar långt ifrån motsvarar behoven. Detta har vi i Rättvisepartiet Socialisterna varnat för i flera år och därför föreslagit budgetar som motsvarar behoven. Istället har både den borgerliga majoriteten lagt  budgetar som innebär nedskärningar. Det är en skandal att Äldrenämnden inte fått kompensation för lön- och prisökningar på fyra år. Att ersättningsnivån till verksamheten på Haninges äldreboenden är 6 procent lägre än i Stockholm är inte acceptabelt. Svältkuren manifesteras i de höga och växande ohälsotalen. Därför föreslår vi att hela Äldrenämndens underskott på 9,9 miljoner kronor skrivs av samt även 2012 års kvarvarande underskott på 2,6 miljoner kronor.

- Även de överskott som redovisas i flera nämnder, som i Socialnämnden, har uppstått mot en bakgrund av att verksamheter hållts på svältkur i förhållande till behoven. Trots att extra medel tillförts till Socialnämnden har stora nedskärningar genomförts. Rättvisepartiet Socialisterna kommer i juni återkomma med budgetförslag för 2015-2016 som motsvarar behoven. Av de överskott som finns från 2013 kommer allt att behöva föras över till 2014 års driftbudget, sa Sanna Tefke (RS).

Rättvisepartiet Socialisternas förslag hade inneburit att kommunens överskott från 2013 justerats ned till 33,6 miljoner kr.

Men istället för att stödja Rättvisepartiet Socialisternas förslag, att alla nedskärningar stoppas, föreslog Socialdemokraterna med Vänsterpartiets stöd att nämnderna skulle få 7,5 miljoner kronor mindre; Ett rent sabotage mot möjligheten att eventuellt stoppa länsningen av nämnderna. Borgarnas förslag var ändå det som gick igenom. Men när de två största förslagen ställs mot varandra brukar det ofta handla om små marginaler.
Miljöpartiet, vars representant i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden där förslagit en överskottsöverföring i linje med Rättvisepartiet Socialisterna, valde ändå att rösta med borgarna som ett lydigt alliansparti.
S och V ville alltså med sitt förslag ta 1,1 miljoner kronor från Socialnämnden och hela 6,4 miljoner från Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden - som alltså inte skulle få ta med sig en krona av sitt överskott. En effekt blir att Centrum Vux inte kan använda de 4,4 miljoner de hade behövt bara för att behålla dagens omfattning av verksamhet under 2014.

Antingen fattar den s k 'oppositionen´ inte att kostnader som löner och priser ökar på bekostnad av utbildning när de lägger sina förslag, men mest troligt är att de faktiskt anser att en så hög överskottssiffra i kommunens bokslut som möjligt är viktigare än att klara verksamheten. Sett till de tidigare nedskärningar S och V röstat för här i Haninge bekräftar det bara bilden som allt fler förstår: De är ingen opposition.
Med ett ökat röststöd i september kommer Rättvisepartiet Socialisterna få en starkare plattform, både för en verklig vänsterpolitik i kommunfullmäktige och för att byggandet av de proteströrelser som vi behöver för att stoppa plundringen av kommunens skola, service och omsorg.

RS Haninge

Socialister i kommunfullmäktige del 2: "Vi står för en socialistisk politik i ord och handling" (Om skillnaden omellan RS, S och V i Haninge)

Axplock av tidigare svek av S och V:
> RS kräver ansvar för villkoren på byggarbetsplatsen
> RS enda oppositionen mot nedskärningarna
> RS föreslog att nämndernas underskott skulle skrivas av - S och V svek 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.