tisdag 17 november 2009

Debatt i kommunfullmäktige om Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2010-2025


Under gårdagens kommunfullmäktigesammanträde i Haninge kommun diskuterades Aktionsplanen för tillväxt och utveckling 2010-2025. Aktionsplanen innehåller bland annat satningar på bostadsbyggande, kollektivtrafik, upprustning av offentliga miljöer och klimatåtgärder. Planen innehåller omfattande investeringar som Rättvisepartiet Socialisterna stödjer och varav flera tidigare själva skrivit motioner om. Vi röstade för aktionsplanen i sin helhet men kritiserade brister och enskilda delar vi inte ställer upp på.
Liksom aktionsplanen vill Rättvisepartiet Socialisterna se ökat bostadsbyggande som byggandet av nya Vegastaden och planeringen för centrala Handen med nya bostäder och fysisk upprustning. Däremot saknas trygghetsåtgärder i aktionsplanen. Därför tänker vi fortsätta strida för bättre gatu- och parkbelysning, röjning vid gång- och cykelvägar och andra fysiska trygghetsåtgärder. Rättvisepartiet Socialisterna vill även att bostadsförsörjningen ska inriktas främst till att lösa den stora bostadsbristen för ungdomar, vilket innebär att fler billiga hyresrätter byggs.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer utbyggd kollektivtrafik som t ex nya pendeltågsstationen i Vega, tätate turer till Stockholm och dubbelspår till Nynäshamn.
Men vad gäller utbyggnad av Södertörnsleden saknas klimataspekten i aktionsplanen. Länsplanens massiva satsningar på vägar innebär att bilåkandet kommer att öka kraftigt, vilket bl a Naturvårdsverket varnar för. De omfattande väginvesteringarna äter upp det ekonomiska utrymmet för nödvändiga utbyggnader av kollektivtrafiken.
Vi argumenterade för att aktionsplanen borde ta ställning mot Förbifart Stockholm och tydligt villkora utbyggnaden av Södertörnsleden. Enligt den nuvarande planeringen förläggs Södertörnsleden i flera lågpunkter, dels de lägsta delarna längs med hela Glömstadalen, och dels nära Flemingsbergsvikens våtmarks­anläggning och sjön Orlången. Miljöeffekterna är ännu outredda. T ex kräver Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Huddinge att leden ska förläggas i tunnel. Därför var det slående hur samma partier i Haninge ställde sig bakom hela programmet utan några invändningar.
Rättvisepartiet Socialisterna är mot utbyggnad av Södertörnsleden i nuvarande form och vill att de boende i de berörda områderna, miljöorganisationer samt intresseorganisationer för omkring­liggande grönområden ska få ta del av och diskutera planen som likvärdiga remissinstanser.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer inriktningen att minska miljöfarliga transporter, att öka antalet skyddade områden, att modernisera metoderna för dagvattenhantering i våtmarker mm. Flera av klimatmålen är helt i linje med vad Rättvisepartiet Socialisterna motionerat om i Haninge; att undersöka möjligheter att bygga vindkraft, bygga energieffektivt och omvandla avfall till biogas. Våra motioner har röstats ner och under interpellationsdebatter har våra argument kritiserats. Men nu ser vi samma innehåll i aktionplanen vilket visar hur viktigt det är att fortsätta debattera även om man startar i underläge och i minoritet.
Vad gäller aktionsplanens inriktningen på att ”stärka varumärket Haninge” saknas en ärlig utvärdering av vilka effekter nedskärningar haft på skola, förskola och kommunal service. Små barngrupper, hög personaltäthet och bra service betyder mer för Haninges attraktivitet än allmänn marknadsföring.
Rättvisepartiet Socialisterna är helt emot att kommunen ska satsa på att euron ska bli en gångbar valuta i Haninge. Folkomröstningen om euron var ett tydligt Nej, och ska respekteras.
Aktionsplanens mål att ”öka samarbetet mellan skola och näringsliv” leder inte automatiskt till att fler får jobb utan snanare till att utbildningen underordnas kapitalet. Vi vill varna för en utveckling där skolan används för att marknadsföra enskilda företag och varumärken samt att kurser, läroplaner etc marknadsanpassas. Fler elever borde erbjudas praktik. Ungdomar ska däremot inte användas för att dumpa löner vilket lärlingssystemet syftar till. Kommunens inrikting måste vara att fler fasta anställningar skapas, att LAS och arbetsrätten respekteras.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att förbereda en rad förslag vi kommer ta strid för och som behövs för att verkligen utveckla Haninge.
Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Läs våra tidigare motioner och yrkanden här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.