torsdag 12 november 2009

Stöd lagerarbetarna på Coop!

En ny facklig strid på Coops lager (ägt av KF) i Sverige är ett talande exempel på hur arbetsgivarna försöker pressa kostnaderna på arbetarnas bekostnad genom att osäkra jobben. 500 lagerarbetare sägs upp och fasta jobb ersätts med bemanningsföretag och timanställningar.

Bakgrunden är att Kooperativa Förbundet (KF), om inte fackklubbarna lyckas stoppa förslaget under torsdagens centrala förhandling, vill ha en ny struktur. Enligt denna ska lagerhanteringen koncentreras till Västerås, Bro och ytterliga­re en ort. Lagren i Luleå, Umeå, Växjö och Malmö nedgraderas till omlastningsterminaler med 10-15 anställda.

Koncentrationen betyder dock inte fler anställda i Västerås och Bro, utan tvärtom att de 40-50 som hanterar frysvaror i Johanneshov och de 150 anstäl­lda i ”nonfood”-hantering- en i Bro sägs upp, då verksamheten outsourcas (läggs ut) till troligen betydligt lägre löner. I övrigt vill CLAB ordna bemanningen med inhyrd personal.
Handelsklubben på Coops lager i Bro har svarat med att säga upp ett ackordsavtal och ett avtal för den egna vikariepoolen, som företaget missbrukat genom att ta in fler än öv­erenskomna maximalt fem procent visstidare.

– Arbetsgivaren har startat ett krig och vi kan inte bara gräva ner oss och vänta på deras attacker, säger Handelsklubbens ordförande Martin Ångman i Handelsnytt och varnar för vild strejk.
– Vi får hålla tillbaka våra medlemmar som vill göra aktioner redan nu. Många är mycket arga, säger han till Offensiv.
Martin Ångman ser inget annat syfte bakom den ändrade strukturen än att tjäna pengar ge­nom sänkta löner och att kringgå Las.
– Nu måste vi sätta tryck på ägarna, för det här är något som de inte har frågat sina medlemmar i KF om, säger Martin Ångman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.