tisdag 5 maj 2015

Avveckla kolkraften!

Therese Svensson (RS)


Av Therese Svensson

Den av svenska staten ägda energijätten Vattenfall har de senaste tio åren storsatsat på kol och gas istället för förnyelsebar energi och har därmed blivit ett av Europas smutsigaste företag.
Vattenfall äger flera stora brunkolskraftverk i Tyskland som släpper ut cirka 60 miljoner ton koldioxid varje år. Det är mer än vad Sveriges transporter, industrier, jordbruk och hushåll tillsammans släpper ut.

Nu har Vattenfall och den svenska regeringen långtgående planer gällande försäljning av brunkolsverksamheterna för att Vattenfall ska nå sina miljömål och för att regeringen ska undkomma kritiken mot ägandet av den miljöskadliga brunkolen.
Gruva Boxberg, foto Julian Nitzsche, Wikipedia Commons
En försäljning av brunkolet gynnar dock inte klimatet. Tvärtom kommer utsläppen fortsätta och dessutom öka under någon annans regi. Marken kring kraftverken innehåller stora mängder brunkol och en ny ägare kommer med all sannolikhet att utveckla och hålla igång gruvorna så länge som möjligt och i framtiden även ersätta dem med nya.

All forskning pekar åt samma håll: En betydande del av jordens kol och olja måste stanna kvar i marken om vi ska klara målet att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Klarar vi inte detta genom att snarast reducera utsläppen radikalt kommer klimatförändringarna att stå utanför vår kontroll med katastrofala konsekvenser som följd.
Eftersom Vattenfall är ett av Europas största energibolag är deras agerande av stor betydelse för klimatet. Om Vattenfall istället för att sälja kolkraftverken avvecklar dem skulle detta ha en större effekt än om samtliga privatpersoner i hela Sverige skulle sluta använda olja, bensin och andra fossila bränslen.
Riksrevisionen släppte nyligen en omfattande granskning av Vattenfalls miljömål med titeln: Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen? I granskningen framförs kritik mot Vattenfalls försök att uppnå sina miljömål och granskningen påtalar även allvarliga brister i regeringens styrning av bolaget. Riksrevisionen riktar hård kritik mot en eventuell försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet och fastslår att detta inte bidrar till att uppnå några klimatmål eftersom det inte kommer att minska koldioxidutsläppen om någon annan aktör driver verksamheterna vidare.

Protesterna mot Vattenfall och brunkolsverksamheterna har varit starka och många i såväl Tyskland som i andra delar av Europa. Men det finns också farhågor gällande minskade arbetstillfällen vid en eventuell avveckling av kolkraftverken och detta har lett till demonstrationer i Tyskland för att behålla kolverksamheterna.
Dessa farhågor bemöts nu med en ny rapport, Vattenfall’s opportunity: A future for Lusatia without lignite, framtagen av det tyska institutet för miljöekonomisk forskning. Rapporten påvisar hur en omställning av Vattenfalls elproduktion från brunkol till förnyelsebar energi kan ge minst lika många arbetstillfällen som de som försvinner.
I rapporten framgår hur Vattenfall och andra stora aktörer kan bidra till en energisektor som är både miljömässigt hållbar och socialt ansvarstagande. Vattenfall och regeringen kan bli föregångare i klimatomställningen och fatta beslut där miljö och människans framtid väger tyngre än pengar.

Ur ett större perspektiv kommer det dock inte vara möjligt att klara klimatkrisen inom det kapitalistiska systemet som bygger på att maximera vinsterna och exploatera jordens resurser. För en hållbar framtid behövs en hållbar ekonomi. Klimatkrisen är såpass akut att en omställning av det ekonomiska systemet skulle behöva ske omedelbart. Vi måste agera här och nu och ta kamp mot storföretagens enorma utsläpp för att ha en chans att mildra klimatförändringarnas inverkan på jorden. ■

Läs också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.