tisdag 12 maj 2015

Ännu fler nedskärningar väntar i skola och omsorg

RS och V röstade mot alla nedskärningar • SD avgjorde i en votering så att det ursprungliga nedskärningskravet på äldreomsorgen mer än fördubblades (!)

"Överföring av driftsmedel", en punkt på kommunfullmäktigedagordningen som kan låta positivt, handlar egentligen om hur mycket de ska tvinga nämnderna att skära ned. Den styrande borgerliga koalitionen av Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C) och Miljöpartiet (MP) föreslog att Grund- och förskolenämnden samt Äldrenämnden inte skulle få skriva av sina underskott. För Grund- och förskolenämnde betyder detta nedskärningar på minst 5,8 miljoner kronor i år. För Äldrenämnden betyder detta nedskärningar på minst 6,2 miljoner kronor i år och ytterligare 4,3 miljoner kronor nästa år. Detta bara utifrån de medföljande underskotten. Troligen blir det ännu större nedskärningar.


Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Nafi Cilgin från Vänsterpartiet (V) argumenterade emot förslaget och yrkade istället att underskotten ska skrivas av.

– Vi anser att Grund- och förskolenämnden och Äldrenämndens underskott ska avskrivas just denna gång då vi anser att den budget nämnderna fick 2014 var orealistisk och att det är omöjligt för nämnderna att göra mer effektiviseringar och besparingar, sa Nafi Cilgin (V).

– En modig kommun skulle kräva de medel som behövs för att klara det kommunala uppdraget att garantera en bra skola och omsorg, kräva att staten kompenserar lön- och prisökningar samt alla nya arbetsuppgifter som läggs på kommunerna, sa Mattias Bernhardsson (RS).

RS och V föreslog också att nämndernas överskott från 2014 skulle få föras med till årets budget, just av den orsaken att de styrande helt och hållet ignorerat de verkliga volymökningarna: Många fler äldre behöver äldreomsorg och fler barn behöver skola.
Borgarnas svar är att sänka kvaliteten och på mötet föreslog M, KD och FP att kommunen skulle anlita en extern konsult för att "granska Äldrenämndens effektivitet" i syfte att "uppnå en bättre överensstämmelse mellan uppdraget och tilldelade resurser".
På ren svenska betyder det att en konsult ska utreda om kommunen kan sänka kraven på vad de äldre har rätt till för äldreomsorg. Det är redan så idag att många äldre nekas plats i boende för att de inte är dödssjuka nog och att hyrorna för boendena och maten är för höga.

Mattias Bernhardsson (RS) menade att det inte är en extern konsult som kostar kommunen miljoner kronor som behövs utan att det personalen och facket kommunen borde lyssna på.
Mattias konstaterade att arbetsmiljön i kommunens skolor är ohållbar och hänvisade både till Arbetsmiljöverkets granskning av Haninges skolor – som bekräftar en alltför hög arbetsbelastning för lärare och rektorer – såväl som det gemensamma fackliga yttrandet av Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund som i skarpa ordalag kritiserar dagens arbetssituation såväl som de nya orealistiska budgetarna som väntas läggas för nästa år.

Sverigedemokraternas (SD) Kennerth Valtersson tog priset: Först sa han att äldrefrågorna ligger SD "nära hjärtat", sedan yrkade han bifall till M/KD/FP-förslaget som innebar ännu större nedskärningar på Äldrenämnden. Faktum är att SD avgjorde så att det förslaget gick igenom: Äldrenämnden måste nu skära ned minst 14,6 miljoner kronor i år och 4,3 miljoner kronor nästa år!

Att Socialnämnden inte får föra med sig sitt hela överskott kommer att innebära nedskärningar. Socialnämnden beskriver flera stora volymökningar, framförallt inom personlig assistans:
"Under andra halvan av 2014 har kostnaderna för insatser enligt LSS ökat. Detta medför att även kostnaderna för 2015 kommer att bli högre än vad som var känt inför Mål och Budget 2015-2016." 
Men det var faktiskt känt, redan innan Budget 2015-2016 togs, att volymökningarna inom LSS skulle bli högre än vad som hade budgeterats för. Mattias Bernhardsson citerade då RS eget budgetförslag för 2015-2016, under avsnittet ”Verksamheternas största utmaningar och riskzoner”:
"LSS-avdelningen har sett en stor ökning av antalet ärenden, 150 nya under 2013. Andelen personer som omfattas av LSS ökar även i landet och beror till stor del på att diagnostiseringen inom det neuropsykiatriska området har ökat, t ex Aspberger. I Haninge ställs det dessutom flest diagnoser i hela landet. Många ansökningar är till insatsen personlig assistans, som är en kostsam insats för kommunen. Prognosen för externa placeringar är ca 15 fler placeringar under 2015 där varje placering kostar ca 2500kr/dygn." 
– Och nu är vi här, volymökningen för 2015 beräknas leda till ökade kostnader på 7,1 miljoner kr, fortsatte Mattias Bernhardsson och krävde att hela Socialnämndens överskott från förra året skulle föras in i årets budget.

Högern brukar säga att RS vill "slösa med kommunens pengar". Å ena sida har de inga problem att kasta pengar på konsulter eller sina egna löner (Läs om RS alternativa budget här som hade sparat 42 miljoner kronor på partistöd, politikernas löner och arvoden, konsulter, representation och presenter samt marknadsföring). Men faktum är att med RS och V:s förslag hade Haninge fortfarande haft ett prognotiserat överskott på 43 miljoner kronor för 2015, utöver tidigare års ackumulerade överskott på hundratals miljoner kronor.

Det behövs en proteströrelse som tar kamp för en skola och äldreomsorg värd namnet. När människor går ihop och organiserar sig går det att förändra sin situation. Det visade RS 2007 när vår kampanj räddade 100 lärarjobb. Det är genom vår egen organisering vi kan ta oss ur högerpolitikens grepp över våra liv och vår gemensamma välfärd.

RS Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.