måndag 3 december 2012

Asylrörelsen Stockholm tar sikte på viktiga strider

Aino Gröndahl (RFSL)
40 aktivister deltog på söndagens konferens med Asylrörelsen Stockholm.
Aino Gröndahl, jurist på RFSL, talade om hur hbtq-flyktingar skickas till länder där samkönade relationer är kriminaliserade, även med dödsstraff.
Aino har analyserat 70 asylärenden med fokus på hur Migrationsverket bedömer riskerna, hur de går runt lagarna och visade hur rättsosäker asylprocessen är.
Asylrörelsen Stockholm och RFSL Newcomer kommer sikta på att nästa år upprepa det lyckade Asylforum som organiserades gemansamt på årets Pride (Läs om Asylforum på Stockholm Pride 2012 här)

Ali Yousefi talar på workshop
om det fackliga uppropet
En ny facklig arbetsgrupp bildades under workshopen om det fackliga uppropet (Läs uppropet här). Arbetsgruppen ska fortsätta sprida det fackliga uppropet mot tvångsutvisningar och andra fackliga uttalanden för att i januari samla ihop en facklig delegation att lämna över uppropen och uttalanden till migrationsminister Billstöm och Migrationsverket.
Det fackliga uppropet "Vi vägrar medverka vid tvångsutvisningar" har hittills antagits av Kommunal sektion 30, Kommunals arbetsplatsombud på Nobinatrafiken, Lärarförbundets avdelning i Boden, Kommunals klubb i Hässelby-Vällingby och SEKO Post Skärholmen-Hägersten. Kommunal Stockholms län (representantskapet) har antagit ett uttalande mot medverkan vid tvångsutvisningar och hela LO Stockholm ett uttalande för att den fackliga och politiska flyktingen Ezzat Dolatabadi ska få asyl.
Den fackliga arbetsgruppen ska också titta på om det går att underlätta för anställda att vägra medverka vid deportationer utan risk för repression från arbetsgivaren, t ex med hänvisningar till ohälsa, arbetsmiljö och befattningsbeskrivningar.

En annan arbetsgrupp bildades för att hjälpa människorättsaktivisten Ayman Amin som riskerar att utvisas till fängelse i Sudan (Läs mer här).

Amineh Kakabaveh från föreningen 'Varken hora eller kuvad' höll i en workshop om kvinnors asylskäl. Tyvärr innebar ett stort sjukdomsbortfall att två viktiga workshops inte kunde genomföras.  Utbildningen om hur man jobbar med individuella asylfall och samarbetar med advokater (inklusive genomgång av nya riktlinjer och vägledande domar) samt workshopen om hur man kan stoppa sin egen utvisning med Ali Mansouri kommer istället att hållas på separata arrangemang när möjlighet ges. Asylrörelsen Stockholm höll tidigare i år en lyckad utbildningelg med norska aktivister i Oslo med liknande teman (Läs mer här).

Mötet diskuterade också de ekonomiska utmaningarna för Asylrörelsen Stockholm.  I augusti och september lyckades aktivister hindra polisens försöka att deportera Siavash Rahimi på flyg till Iran under tre veckors tid (Läs mer här). Men det innebar en stor skuldsättning för Asylrörelsen Stockholm då medel saknades för de nödvändiga utläggen. Efter en lyckad stödfest finns nu lite över 2 000 kr på kontot. Men det är inte tillräckligt för att klara allt viktigt arbete.

Minst 9 750 kr behöver samlas in för att täcka rättsliga kostnader för upprättelse åt syriska demokratikämpen Fares Mahmud (Läs mer här). Bidrag kan göras till bankgironummer: 813-1674.

FAKTA Asylrörelsen i Stockholm
> Asylrörelsen i Stockholm är ett nätverk bestående av Iranska flyktingars riksorganisation och -förbund, Rättvisepartiet Socialisterna, 'Varken hora eller kuvad', Kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien, Etiopiska flyktingföreningen, Riksförbundet Barnen Först, Casa Peru, Afghanska föreningen samt enskilda aktivister.
> Sedan maj 2011 har Asylrörelsen i Stockholm tillsammans med passagerare stoppat 9 deportationsförsök på Arlanda och drivit offentliga kampanjer som bidragit till uppehållstillstånd åt 13 politiska flyktingar från Iran samt ett stopp för utvisningar till Syrien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.