tisdag 11 december 2012

Nej till utbyggnad av Södertörnsleden

RS vill lösa trafiksituationen i Tungelsta med utbyggd kollektivtrafik  Markerade mot Södertörnsleden

- Vi protesterar mot att leden planeras dras genom frilufsområden vid Visätra och Solgård, genom Flemmingsbergskogens naturreservat och Stensätras jordbruksmarker. Vi vill också påpeka att förslaget till arbetsplan för Haningeleden 1 strider mot väglagen 3§a och miljöbalken 1 kap. 1§, 2 kap. 3§ samt 3 kap. 6§. Till detta anser vi att Trafikverkets underlag, i bl a miljökonsekvensbeskrivningen, inte uppfyller kraven i miljöbalken, sa Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna om den planerade utbyggnaden Hningeleden 1 av Södertörnleden.

Trafiksituationen i Tungelsta var upp till diskussion under gårdagens kommunfullmäktige. Rättvisepartiet Socialisterna menar att nya vägar leder till mer trafik. Den tunga trafiken kan istället avlastas genom utbyggt kollektivtrafik menar Rättvisepartiet Socialisterna.

- Många busslinjer går väldigt glest och borde få mycket tätate turer, t ex linje 845 som till stor del bara går varannan timme, sa Mattias Bernhardsson.

Rättvisepartiet Socialisternas särskilda yttrande:
Andra viktiga miljöfrågor i Haninge:
> Huvudskär i Haninge skärgård räddas
> Aspö-skandalen
> RS tog strid mot pengastarka hot mot Haninges natur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.