onsdag 31 januari 2018

Rädda skolorna i Handen

Rättvisepartiet Socialisterna kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney
Thörnblom (RS) samlar namnunderskrifter för att rädda skolorna i Handen
Nej till stordrift av förskoleklasser och grundskolor i Handen • Stoppa avvecklingen av komvux
> Vill du göra något aktivt för att rädda skolorna? Maila oss på rs@socialisterna.org
Kommunledningen i HaningeS, C och MP – har med stöd av M, KD och SD lagt fram förödande planer för grundskolorna i Handen. Men om tillräckligt stora protester riktas mot det kan förslaget stoppas.
Förslaget kommer att innebära en stor omorganisation och förflyttning av elever i syfte att starta stordrift av grundskolorna i Haninge. 
"Elevantalet kan fördubblas per skola"
Runstensskolans lokaler rivs och eleverna i förskoleklass till årskurs 6 flyttas till Söderbymalmsskolans nuvarande lokaler och blandas med nya äldre elever i årskurs 7-9 (Därmed överges tidigare löften om en helt ny skola).
Söderbymalmsskolans elever i årskurs 7-9 flyttas till Riksäpplet och utökas till att bli en F-9-skola (förskoleklass till årskurs 9) – vägg i vägg med gymnasie- och vuxenutbildningen (!). Detta går emot all pedagogik och kunskaper om trygghet.

– Att flytta om alla dessa elever till Riksäpplet är inte hållbart i långa loppet. Lokalerna är inte anpassade utifrån behoven, säger Mohamed Boularbah, lärare.
Robert Bielecki (RS)
– Återigen visar S-styret att de prioriterar ekonomiska vinster och besparingar över allt annat. De små barnen kommer på Riksäpplet att hamna långt ifrån sina bostadsområden, vilket innebär mer biltrafik och buller samt långa promenader för redan stressade föräldrar utan bil, säger Robert Bielecki, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige.
Kommunledningens plan är att utöka antalet elever per lokalyta och klass för att spara pengar. Elevantalet kan fördubblas per skola:
• Idag går 350 elever på Runstensskolan, men efter flytten kommer det gå över 700 elever i skolan!
• Idag går 430 elever på Söderbymalmsskolan, men efter flytten kommer det att vara uppemot 900 elever plus förskoleklass, det vill säga över 1 000 barn som delar skollokaler med hundratals gymnasielever och vuxna komvuxstuderande!
• I kommunstyrelseförvaltning­ens beräkningar kommer klasstorlekarna att vara över 30 elever per klass (!) när eleverna har flyttat in på Riksäpplet.

"att blanda småbarn med vuxenstuderande minskar tryggheten"
Som tidigare fritidspedagog i förskoleklass, barnskötare i förskola och skolvärd i högstadiet vet Robert Bielecki (RS) vilka förödande konsekvenser omorganisationen kan få:
– Elever i förskoleklass behöver lugna och trygga miljöer; fritidspedagoger och lärare behöver resurser och pedagogiska verktyg för att säkerställa att barnen får det lekfulla lärandet. Men denna enorma omorganisation av skolan skapar stora hinder för att garantera detta, menar Robert och fortsätter:
– Skollagen säger att syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Men att blanda småbarn med vuxenstuderande minskar tryggheten och det blir knappast en stimulerande utveckling fokus på elevernas behov med det här förslaget om två superstora skolkomplex.
Samtidigt tas samtliga teoretiska program bort på komvux:
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Detta är en slakt av komvux; En privatisering och en ideologisk attack på vuxenutbildning. Effekterna blir stora, dels för lärare som riskerar att inte kunna bli omplacerade men även för oss som studerar. Vi må bli erbjudna andra platser men att ha möjlighet att vara på en och samma skola ger trygghet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Att även slippa fara kors och tvärs över länet och att känna lärarna är väldigt värdefullt. Skamligt beslut!, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Nedläggningen av de teoretiska programmen ska spara 4,5 miljoner kronor enligt utbildningsförvaltningen. Men pengar finns menar Rättvisepartiet Socialisterna:

– Flyttarna och nedskärningarna är oacceptabla. Prognosen i december var att Haninge kommun gör ett överskott på hela 148,8 miljoner kronor bara under 2017 – vilket dessutom är 57,3 miljoner kronor mer än vad som var budgeterat. Överskottet måste användas för att stoppa nedskärningarna i komvux och omstruktureringen inom grundskolan i Handen, säger Lina Rigney Thörnblom (RS).
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att kämpa för att stoppa detta förödande slag mot Haninges skolor. Gemensam kamp kan rädda skolorna. År 2007 räddades 100 lärarjobb då dåvarande kommunstyret tvingades skjuta till 54 miljoner kronor efter den skolkamp Rättvisepartiet Socialisterna organiserade tillsammans med lärare, föräldrar och elever. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.