måndag 22 januari 2018

Kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” tar fart

Mattias Bernhardsson (RS) går igenom hotade naturområden samt områden
som behöver nyckelbiotopinventeras.
Kvällens möte med kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” blev välbesökt.
Ewa Danielsson
Ewa Danielsson, samordnande i kampanjens rovdjursgrupp, inledde punkten om krav på påföljder och avgångar efter skyddsjakten på Södertörnsvargen. Mötet beslöt om samordnade JO-anmälningar mot Länsstyrelsen och protest vid nästa kommunstyrelsemöte med krav på Alexandra Anstrells (M) avgång efter den roll toppolitikern spelade i hetskampanjen som föranledde skyddsjakten såväl som i de osanningar som kom att ligga till grund för skyddsjakten. 
Robert Bielecki (RS)
– Vi har varit en stark röst och vi har påverkat opinionen. Vi ska göra det väldigt svårt för högerpolitiker att sätta igång liknande faktalösa hetskampanjer och vi ska se till att Länsstyrelsen inte godkänner fler beslut om skyddsjakt utan sakliga grunder, sa Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS).
"Många skrev upp sig i nya arbetsgrupper för att kavla upp ärmarna, som till Rovdjursgruppen och Fältgrupp skog och nyckelbiotopsinventering"
Mattias Bernhardsson (RS) inledde punkten om hotade naturområden i Haninge. Mattias föredrog över tio naturområden med höga naturvärden som hotas av avverkningar eller detaljplaner. Exempelvis Norrbyskogen, skogarna och kulturlandskapen kring Hemfosa och hela tre skogar i Årsta som riskerar skövling för att ge plats åt rikemansprojektet ”Haninge sjöstad”.
Mattias gick igenom ytterligare områden med höga naturvärden som borde skyddas samt avverkningsanmälda skogsområden där inventeringar av naturvärden skulle behövas.
Många skrev upp sig i nya arbetsgrupper för att kavla upp ärmarna, som till Rovdjursgruppen och Fältgrupp skog och nyckelbiotopsinventering. 
– Vi behöver också ägna uppmärksamhet åt odlingslandskapen och fågellivet. Många tidigare vanliga fåglar som gulsparv, stare eller gröngöling har rödlistats, sa Christina Lindberg i fältgruppen skog och nyckelbiotopsinventering. 

Läs om höstens två stora miljösegrar i Haninge

Om kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap:
Sidan "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" sattes upp i syfte är att sammanfatta och uppdatera vilka hot mot vår natur och kulturhistoria som är aktuella här i Haninge kommun samt ge en plattform åt de olika kampanjer och grupper som är aktiva för bevarande.
> facebooksida
> facebookgrupp

Ansvarig:
Mattias Bernhardsson,
mattias.bernhardsson.haninge.gmail.com
072-5244295

Sammanställning av hotade områden från sidan "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap":

Aktuella hot mot vår natur och kulturhistoria samt lokala motstånd:
• Norrbyskogen och Norrby
(Norrbyskogen hotas av avverkning för bostäder. Och Norrby är utpekat som "omvandlingsområde", från skogsbeklädd by till villaområde med utbyggnad av VA, vägar och nya stora villor)
– Aktiva: "Bevara Norrby och Norrbyskogen"

• Ornö
(Ständiga kalavvekningar på hela ön, även inom Sundbys naturreservat).
– Aktiva: "Värna vårt älskade Ornö"

• Söderbyskogen
(Exploatering stoppad men nya hot kan komma åter efter valet)
– Aktiva: Skogenkvar.nu • facebookgrupp

• Ekebys hästrika kulturlandskap
(Ansökan om bergtäktsverksamhet av Jehander, fallet ligger hos Svea hovrätt)
– Aktiva: "Stoppa den planerade bergstäkten på Ekeby i Tungelsta, Haninge kommun"

• Kulturbyggnaderna (Åbygården och Klockargården) samt den öppna parkliknande miljön vid Västerhaninge centrum (exploatering för bostäder)
– Aktiva: "Bevara kulturbyggnaderna och miljön vid Västerhaninge Centrum"

• Handens museum och smedja på Getporsvägen som är en del av Kulturparken
(Exploatering för väg och bostäder).
– Aktiva: "Rädda Haninges kulturpark"

• Årsta havsbad
(Försök att omvandla sommarbyn till villasamhälle med hårdare explateringar av kultur- och naturmiljön)
– Aktiva: "Bevara sommarstaden Årsta havsbad"

• Kulturlandskapet Årsta
(Exploatering för ett ”Haninge sjöstad” mellan Årsta bavsbad och Årsta slott)

• Hemfosas skogar och kulturlandskap
(Regeringen vill bygga 12 000 bostäder i Hemfosa som idag har 100 små fritidshus)

• Rudans friluftsområde
(Vissa partier kampanjar för bostäder och parkeringsplatser samt även Airdome)

• Fågelsjön Arbottnamaren och Natura 2000-området Ytteräng på Muskö
(Bostadsexploatering, planprocess inledd)

• Lötkärrskogen
(Avverkningar för bostäder, detaljplan beslutad i norra delen)

I hela Haninge verkar Naturskyddsföreningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.