onsdag 4 april 2018

Växande förskoleuppror1 500 vittnesmål • 15 000 underskrifter • 25 000 gruppmedlemmar i Förskoleupproret

Under kampparollerna ”Nu tar tystnadskulturen inom förskolan stopp, nu går vi samman och mobiliserar oss. Nu måste politiker och beslutsfattare lyssna” har Förskoleupproret tagit nya steg sedan förra veckan.

Nu har upproret 25 000 medlemmar på Facebook och 15 000 har skrivit på namninsamlingen. Förskoleupproret lämnade in sina 1 500 vittnesmål under hashtaggen #pressatläge till Lärarförbundet och Kommunal. Vittnesmålen är sorterade kommunvis, vilket gör att det har varit enorm spridning i media över hela landet. Dessutom är demonstrationer planerade till den 26 maj.
Medan barngruppstorlekarna har sjunkit (men väldigt lite) i en del landsändar har de växt i andra som i till exempel Stockholm. Värst är det i Nynäshamn, där det finns exempel på barngrupper på 27 barn. 

”Att vara kallsvettig av stress flera gånger om dagen. Att räkna barn hysteriskt av rädsla för att ha glömt någon..."
I Haninge skriver en av de anställda: 
”Att vara kallsvettig av stress flera gånger om dagen. Att räkna barn hysteriskt av rädsla för att ha glömt någon. Att behöva ljuga för föräldrar, att vara glad och positiv och berätta om dagen medans jag egentligen vill skrika att jag inte har en aning om hur ditt barn har haft det idag för jag har inte ens sett det mellan alla släckningar av kriser”.
Sebastian Salazar är outbildad för förskolan, men täcker upp på en vakant tjänst i Stockholm:
– Den förskolan jag jobbar på är ganska liten. Vi har ändå haft mycket tur. Det är tre förskolelärare på två avdelningar, två barnskötare och jag. I småbarnsgruppen är det femton 1-3 åringar och i storbarnsgruppen är barnantalet 19. Det har varit dagar när de andra har varit sjuka, och då har jag varit den med mest erfarenhet som jobbar på min avdelning. Om vi har tur kommer det en vikarie. Det är väldigt stressigt under hela dagen.
– Det verkar som att de vill spara in pengar och inte ta in vikarier. Ibland finns det inte vikarier att ta in. Om kommunens vikariepool inte räcker blir det en vikarieförmedling som är mycket dyrare och bara täcker tiden kl 09–15. Men det är inte de klockslagen det är största behoven.
– De stora barngrupperna gör att det blir väldigt högljutt och påfrestande. Det gör att jag inte vill utbilda mig för att framöver jobba inom förskolan. Det finns också barn som håller för öronen och då blir man verkligen orolig.
– Jag håller med Förskoleupproret om att barngrupperna måste minska. Vi pratar mycket om upproret på jobbet. Jag tror det kommer bli stora demonstrationer den 26 maj.
Förskoleupproret kräver att Skolverkets rekommendationer till barngruppstorlekar blir tak som förskolorna måste följa, med max 12 barn i småbarnsgrupper (1-3 år) och max 15 barn i storbarnsgrupper (3-5 år). 

Därutöver har Förskoleupproret fler krav:
• Max 4-5 barn per pedagog i varje barngrupp.
• Att barngruppstorleken är anpassade efter lokalens storlek.
• Att barn med särskilda behov får de resurser som krävs.
• Att alla förskolor har tillgång till specialpedagoger.
• Att det sätts in vikarier när verksamheten kräver det samt att det sätts in från första dagen.
• Beslut om likvärdig, reglerad planeringstid för förskollärare i hela landet.
• Fortbildning och kurser på arbetstid.
• Ökad lön.
• Att alla kringuppgifter för förskolepersonalen plockas bort. Med kringuppgifter menar vi exempelvis: laga frukost och mellanmål, duka till måltider, diska, städa, ringa vikarier, beställa varor, schemaläggning och andra tidskrävande administrativa uppgifter.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer upproret. Det är viktigt att de har tagit efter Metoo, med vittnesmål, och att de tar till gatorna den 26 maj. Räcker inte demonstrationerna behövs det mer. Ett verkligt uppror skulle vara en förskolestrejk under valkampanjen.
Det är också viktigt att se hur frågorna hör ihop med situationen inom vården, äldreomsorgen och skolan. En omfördelning av resurser från banker och storföretag till hela välfärden är helt nödvändig.
Redan har Förskoleupproret inspirerat till Fritidshemsupproret som ställer liknande krav för fritidshemmen.

Elin Gauffin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.