torsdag 5 april 2018

Flera skogar och kulturlandskapet kring Årsta slott kan skövlas

Kulturlandskapet vid Årsta slott, snart fyllt av privata lyxhus
och konferensanläggningar?
Foto: Holger Ellgaard
Stora markägare bekanta med toppolitiker styrde kommunens planer om superexploatering för att bygga rikemansreservatet ”Haninge sjöstad” • Fyra skogar hotas av skövling

Under ett extrainkallat kommunstyrelsemöte i somras klubbades en väldigt nedtystad avsiktsförklaring mellan Haninge kommun och Fopha Invest AB. Planen är att bygga ett exklusivt bostadsområde, hotell och konferensanläggning i de skogar och kulturlandskap som omger Årsta slott. Detta skedde helt utan diskussion i kommunfullmäktige. Dessutom visade det sig att avsiktsförklaringen medger fler platser för exploatering än vad som medges i kommunens egen översiktsplan som strax innan hade klubbats igenom av kommunfullmäktige.
I decennier har det varit omöjligt att få igenom exploateringar i naturområdena som omger Årsta slott. Men nu står det på dagordningen.

Kartbild till vänster: Ur Haninges översiktsplan där utredningsområdet är markerat med en lila prick. Kartbild till höger: Ur avsiktsförklaringen med Fopha Invest AB, där hela den röda cirkeln markerar området som får exploateras. Gröna områden anses vara lämpliga att utreda med avseende på utveckling av bostäder, gula områden anses möjliga att utreda.
"Istället för att bygga fler billiga hyresrätter i tätorterna vill etablissemangets partier slösa skattepengar på att bygga rikemansreservat med skövling av naturen som följd"
Hur gick detta till? Stora markägare och deras kontakter inom kommunens politiska etablissemang, uppger en källa i kommunhuset. Efter år av lobbande fick en stor mark- och säteriägare samt nära vän med med högt uppsatta moderata politiker med sin mark som ”utredningsområde” för exploatering i kommunens översiktsplan – vilken dessutom bereddes av en ledande M-politiker och bekant till markägaren – och i efterhand kom ytterligare en markägares mark att inkluderas i exploateringsplanerna trots att dessa inte finns med i översiktsplanen som kommunfullmäktige beslutat om. Fyra skogsområden kommer att skövlas om planerna i avsiktsförklaringen förverkligas.
– Jag har aldrig varit med om något motsvarande, att ett avtal tecknas med ett bolag om en omfattande exploatering av ett område som inte ens är med i Översiktsplanen, tvärtom talas det om att området är skyddsvärt, berättar en källa i kommunhuset.
– Man skall veta att det handlar om oerhörda ekonomiska intressen för markägarna. De har i många år sålt strötomter. En av de senaste som såldes gick för drygt 4 miljoner, den är på 1600 kvm, berättar källan.
Rättvisepartiet Socialisterna var enda parti som röstade mot att området nordöst om Årsta havsbad skulle vara ett utredningsområde för exploatering när Översiktsplanen klubbades i kommunfullmäktige.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Istället för att bygga fler billiga hyresrätter i tätorterna vill etablissemangets partier slösa skattepengar på att bygga rikemansreservat med skövling av naturen som följd, säger Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige och initiativtagare till kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".
Sven Gustafsson (M), som satt ordförande i översiktsplaneberedningen, kallar Årstaområdet för ”superattraktivt”.

Den mark- och säteriägare, som bland annat deltagit på möten med Moderaterna, har i många år försökt få kommunen att ta beslut om exploatering av Stymningeskogen, ett stort skogsområde som ligger mellan Årsta havsbadsvägen och havet. Under förra mandatperioden begärde han en detaljplaneläggning, men fick nej då området inte fanns med i Översiktsplanen. I slutskedet av arbetet med nya Översiktsplanen fick markägaren sin vilja igenom och skogen pekades ut som "utredningsområde".

En annan betydande markägare, som också lobbat för att hans mark skulle med som utredningsområde, fick även han sin vilja igenom; I avtalet med Fopha Invest AB finns Näsudden och Valstaskogen utpekade som exploateringsområden – trots att Översiktsplanens utredningsområden inte innefattar dessa två områden.
De styrande vill inte att planerna kommer ut "förrän projektet kommit så långt att det blir svårt att stoppa", uppger källan.

Valstaskogen, av av fyra skogsområden som kan skövlas.
Foto: Mattias Bernhardsson.
Skogs- och grönområdena är riksintressen för det rörliga friluftslivet och det finns idag ett strandskydd på 300 meter vid de relativt oexploaterade stränderna. Utöver att ödelägga naturvärdena kommer kommunen att få investera enorma belopp i att bygga ut kommunal service och övrig infrastruktur om planerna förverkligas.
– Jag har ju på ganska nära håll sett vad som pågår och jag mår illa av detta. När kommunen i skiftet 1980-90-talet hade planer på att bygga under nmnet "Haningestrand" hade vi en mycket omfattande offentlig debatt och det projektet var oerhört mycket mindre än det som nu planeras, säger källan.
Fopha Invest AB håller just nu på att bilda ett koncortsium med markägarna inklusive båda golfklubbarna och när det är klart kommer kommunen att starta planarbetet.

Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" har varit en nagel i ögat på de styrande politikerna och försökt stoppa stora exploateringar av Haninges natur; I höstas räddades Söderbyskogen från skövling samt även vildmarken på norra Ornö, vilken är största väglösa gammelskogen i länets skärgård och länets viktigaste häckningsplats för havsörn.
Pågående strider just nu är bland annat att rädda skogarna och kulturlandskapen i Årsta, Hemfosa och Norrby från planerade exploateringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.