tisdag 14 november 2017

Vi kämpar för ett tryggare Jordbro

Sherihan Hassan och Sadia Islam
"Vi vill pressa kommunen att genomföra våra krav, exempelvis att anställa fältassistenter och trygghetsvärdar i centrum"
Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för fullt inför torsdagens stormöte om trygghet med kampanjen Rusta upp Jordbro. Kommunens förvaltningar och ansvariga är inbjudna till mötet att lyssna till boende och föreningsaktiva. Mötet äger rum nu på torsdag kl 18.30 i Jordbro kultur- och föreningshus.
– Jag känner otrygghet när belysningen inte fungerar som den ska. I centrum är det becksvart och där jag bor ser jag knappt var jag går med barnvagnen. De styrande har pratat och diskuterat om Jordbro sen länge. Men jag vill gärna se action, säger Sherihan Hassan, skolkurator
– Vår kampanj ska få resultat, det är målet. Vi vill pressa kommunen att genomföra våra krav, exempelvis att anställa fältassistenter och trygghetsvärdar i centrum. Det kommer att krävas mer än ett möte med de ansvariga för att vinna, men ju fler vi är desto starkare röst, säger Sadia Islam, som arbetar som behandlingsassistent på en kvinnojour.
– Otryggheten är som störst i Jordbro centrum och i höglundaparken på kvällarna. Politikerna måste komma ut hit då för att förstå, säger Jamila Zrioui, lokalvårdare.
Jamila Zrioui, Silvia Tipan och Robert Bielecki
– Inbrott och personrån ökar. Jag ser bilar brända här och där och hör oftare polisbilar och polishelikopter. Jag känner mig inte trygg. Det viktigaste vi kan göra är att organisera oss för att våra krav ska höras, säger Silvia Tipan, lokalvårdare.
 – Det behövs en politisk förändring – ett stopp på högerpolitiken. För att få till stånd ett tryggare Jordbro och ett tryggare samhälle krävs det ett stopp på nedskärningspolitiken och den sociala nedmonteringen. Organisering är nyckeln. Det var genom gemensam kamp som vi kunde slänga ut slumvärden Patrizia Immobilien KAG från Jordbro, påminner Robert Bielecki, som för Rättvisepartiet Socialisterna drivit krav på upprustning av Jordbros centrum och bostäder i kommunfullmäktige under året.
– Man måste organisera sig för att få till förändring. Makthavarna kommer alltid att köra på "business as usual". Om de stöter på en mindre patrull, kör de över den. Men stöter de på en större patrull, ja då kan det hända saker. Jag var med när jobb, bostäder och reformer vanns under första halvan av 1970-talet – det krävdes 2,5 miljoner strejkdagar. Inget har kommit gratis, berättar James Hogg, pensionär.
James Hogg
På det förra trygghetsmötet i oktober diskuterades det kring åtta krav, som respektive förvaltning samt kommunalråd har ombetts att svara kring på det kommande mötet:
• Återta Jordbro centrum i kommunal regi – riv centrumet och bygg nytt med öppen och ljus planläggning.
• Anställ trygghetsvärdar och fältassistenter för ökad trygghet vid centrumet, pendel m fl platser sena kvällar.
• Stor satsning på ett ljusare Jordbro; gatu- och parkbelysning samt upprustade och nattbelysta bollplaner.
• Ställ krav på bovärdar att rusta upp nedslitna bostäder och bostadsområden – hota med tvångsförvaltning.
• Mer resurser till socialtjänsten och insatser till föräldrar med barn i behov av stöd.
• Fritidsgården ska vara kvällsöppen sju dagar i veckan med uttökad bemanning – satsning på lovaktiviteter som badbussar och möjliggör för fler barn och unga att kunna åka på längre sommarkollo.
• Mer resurser till idrotts- och föreningslivet för ökad organiseringsgrad – fler möteslokaler tillgängliga för alla.
• Fler lärare och elevvårdande personal i skolan samt satsning på läxhjälp – bygg ny högstadieskola! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.