söndag 12 november 2017

Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett stopp för skövlingen av Haninges natur

F.v: Lina Rigney Thörnblom, Mattias Bernhardsson, Sadia Islam,
Robert Bielecki, Mi Alforsen, Lena Johansson och Katja Raetz

I veckans pappersupplaga av Mitt i Haninge riktar Rättvisepartiet Socialisternas sju debattörer hård kritik mot kommunledningen i Haninge (S, MP, C)

Debattartikeln:
”Rättvisepartiet Socialisterna tar strid för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. Tillsammans med gruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" och eldsjälar i Haninge Naturskyddsförening har vi lyckats rädda Nybysjöområdet på Ornö från avverkning – den största kvarvarande väglösa vildmarken i hela länets skärgård och dessutom länets viktigaste häckningsplats för havsörn. Tillsammans med kampanjen Skogenkvar.nu och söderbyborna har vi – åtminstone tillfälligt – stoppat kommunens plan att exploatera Söderbyskogen.
Vi tänker göra bevarandet av vår sista natur till en valfråga. Allt fler kalhyggen, privata lyxhus och exklusiva bostadsområden hotar Haninges orörda skogar och stränder och de styrande i S, C och MP hoppas att detta ska ske i tysthet. Ska "attraktiva boenden" för några få gå före vår allas rätt och tillgänglighet till naturen? Nej! Ska vi bygga bostäder? Ja! Men inte på bekostnad av vår gemensamma natur. Det finns många platser att bygga bostäder på som skulle innebära lägre hyror som alla kan ha råd att bo i.
Även skogar som kommunen planerat att skydda som reservat krymper, som Högstaskogen [syd-väst om Tyrestaskogen] där skogsbolag huggit fem stora kalhyggen i östra delen på några års tid. Nu måste vi agera!

Våra krav till Haninge kommun:
• Haninge måste skynda att skydda de skogar de lovat innan de huggs ned.
• Nyckelbiotopsinventera alla Haninges skogar och avsätt biologiskt rika områden och gammelskogar till naturreservat.
• Inför ekosocialt bostadsbyggande! Genom att bygga allmännyttiga hyresrätter i anslutning till till tätorternas infrastruktur, VA och kollektivtrafik kan vi hålla ner mark- och exploateringskostnaderna och därmed möjliggöra både fler och billigare bostäder än om de byggs i glesbygd.”

Lina Rigney Thörnblom, Mattias Bernhardsson, Sadia Islam, Robert Bielecki, Mi Alforsen, Lena Johansson, Katja Raetz
för Rättvisepartiet Socialisterna

> Läs alla artiklar om Rättvisepartiet Socialisternas kamp för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.