söndag 10 oktober 2010

Stora överskott men fortsatta nedskärningar

Haninge kommun har redan efter delårsbokslutet gjort en vinst på 113 miljoner kronor, enligt en Tertialrapport. Samtidigt skär de styrande borgerliga partierna (M, FP, C, KD och MP) ner 17 miljoner i äldreomsorgen! Överskottsprognosen för hela året är hela 186 miljoner, dvs ett resultat på 5,7% - trots att den beslutade budgeten enbart har målet på 2%!
Med andra ord länsas nämnderna på resurser medan pengar läggs på hög (över 1 000 miljoner).
På måndag den 18:e kommer de andra politikerna skryta över detta fina bokslut på kommunfullmäktige, följt av en finmiddag betald av skattebetalarna. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kommer inte delta i middagen, vi är de enda som protesterat mot detta svinn (och att maten på äldreboendena samtidigt försämras).
Kom till fullmäktigemötet som stöd på läktaren när vi tar strid för att överskotten betalas tillbaka till omsorgen!
Måndag den 18 oktober
16.00 Kommunhuset

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.