tisdag 19 oktober 2010

Strid mot mygel, skogsskövling och nedskärningar i kommunfullmäktige


Lina Thörnblom (RS)

Borgarna och MP röstade för bostadsexploatering av Lötkärrsskogen – trots att berednings ordförande visade sig vara jävig med stora ekonomiska intressen som markägare

Rättvisepartiet Socialisterna riktade skarp kritik på mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte mot den borgerliga majoritetens mygel kring utvecklingsprogrammet för Vendelsö. En ledande kristdemokratisk politiker – Harry Hedemark – har suttit som ordförande för beredningen av stora investeringar i området, i vilka ordföranden har stora egna ekonomiska intressen i. Det har nämligen visat sig att Harry Hedemark själv äger cirka 400 000 kvm skog som enligt förslaget pekas ut som ett utvecklingsområde för bostäder. Värdefull natur kommer att skövlas för hans egens vinnings skull.

– Harry Hedemark (kd) har suttit på två stolar och därför måste hela beredningen göras om, sa Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Thörnblom på måndagens kommunfullmäktigemöte i Haninge.

Kommunstyrelsen hade först nekat till att ordföranden var jävig. Men på det beslutande kommunfullmäktigemötet anmälde Harry Hedemark sig själv som jävig. Ändå fortsatte borgarna driva på att utvecklingsprogrammet skulle röstas igenom med mer eller mindre dumma argument.
Kommunalrådet Peter Olevik Dunder (FP) menade att de investeringsobjekt som ordföranden var jävig i enbart utgjorde fem procent av ordförandens egendom i Vendelsö. Sen skyllde han på oppositionen, ledamöterna i beredningen som inte hade sett att ordförandens namn fanns med i listan över berörda redan från början. Tydligen håller borgarna inte lagen så högt, som tydligt säger att det är Harry Hedemark själv som har anvaret att anmäla sig jävig. Istället satte han sig som ordförande i beredningen!

Lina Thörnblom (RS) kritiserade också borgarna för hur de försökt köra över skolverksamheten Mullebo och Lötkärrskolan i Vendelsö. De använder ett orört skogsområde – Lötkärrsskogen – som skolundervisningsområde. Skolans idé bygger på att barnen vistas utomhus men om i utvecklingsplanen för Vendelsö försvinner skogen.

– Skolan vill inte alls ha nya lokaler som ni (borgarna) sagt, det är väldigt tydligt att de vill vara kvar, sa Lina Thörnblom (RS).

Miljöpartiets gruppledare och Miljönämndens ordförande Yvonne Radestam talade varmt om skolverksamheten och lade ett särskilt yttrande om att de var mot att förstöra skogen. Sen röstade samma miljöpartister för beredningens förslag! Borgarna lyckades driva igenom utvecklingsprogrammet med ordförandens utslagsröst.

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna tog också strid om resurser när det blev dags att godkänna delårsbokslutet.
Mattias Bernhardsson (RS) började med att syna de stora överskotten:
• Under högkonjukturen sattes överskottsmålen "för att klara sämre tider". Men nu när det just är "sämre tider" fortsätter borgarna plundringen.
• Haninge tog ett överskottsmål för 2010 på minst 2 procent (63 miljoner kronor) av kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag – ett högt mål som kräver nedskärningar.
• Bara under perioden januari-augusti har kommunen gjort ett överskott på 113 miljoner kronor!
• Prognosen för hela året är 186 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat på 5,7 procent!
• Haninge kommun har samlat ihop till ett eget kapital på 1 003 miljoner kronor.
– Samtidigt fick äldreomsorgen 17 miljoner kronor mindre än vad de behövde. Västerhaninge korttidsboende och Handens äldreboende förlorar sina lokaler och ni vägrar bygga nya boenden! attackerade Mattias Bernhardsson (RS).
Äldrenämndens ordförande Kjell Bjerrehorn (FP) svarade att det inte alls stämde att kommunen drog ner på antalet boenden utan att nya platser löstes "på andra sätt". Med andra ord privatiseringar, vilket Mattias Bernhardsson (RS) underströk att Rättvisepartiet Socialisterna kommer ta fortsatt kamp emot.
Vid årsskiftet blir det klart exakt hur stort överskottet blir. Men redan nu går det skjuta till mer pengar till kommunens verksamhet menade Rättvisepartiet Socialisterna och yrkade att statens konjukturstöd på 49,4 miljoner kronor skulle öronmärkas till nämnderna. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna röstade mot. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lade ner sina röster. En socialdemokrat röstade däremot för Rättvisepartiet Socialisternas förslag. Vänsterpartiets gruppledare Nafi Cilgin, som först hade kritiserat borgarna för bristerna i barnomsorgen, ville ändå inte rösta för Rättvisepartiet Socialisternas förslag att skjuta till mer pengar. Vänsterpartiets argument? "Så ser det ut. Vi hoppas borgarna använder pengarna på ett bra sätt...".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.