fredag 22 oktober 2010

Nytt svekavtal: När ska Kommunal ta fajten?

Fem dagar innan blockaden mot den privata skolsektorn skulle träda i kraft slöts ett nytt preliminärt avtal mellan Almega tjänsteföretagen och kommunal.
Avtalet blev i krontal räknat detsamma som för de kommunalt anställda, men med skillnaden att de privatanställda går miste om två månaders löneökning.
I förra veckans Offensiv kunde man läsa om konfliktvarslet som skulle gälla dem som arbetar i privata skolor, förskolor och fritidsverksamhet. Blockaden skulle gälla övertid, nyanställningar och inhyrning av personal och träda i kraft den 18 oktober.
Undertecknad var i egenskap av fackligt förtroendevald ute på varslade arbetsplatser dagen innan och da gen efter att avtalet slöts i syfte att informera om konfliktvarslet och möta medlemmar. Majoriteten var väldigt entusiastiska inför blockaden.
– Äntligen händer det något. Vi har väntat tillräckligt på våra löner, sa en barnskötare på en förskola i Skogås.
När första dagen av arbetsplatsbesök var slut kom beskedet att ett avtal hade slutits.
Nästa dag fick vi då informera om det som offentliggjorts av det nya avtalet. Avtalet löper från den 1 januari 2010 till den 31 maj 2012 och ger i krontal räknat samma summa som de kommunala avtalen, d v s 970 kronor som fördelas på 383 kronor i år och 587 kronor nästa år. Lägstalönerna höjs med 306 kronor i år och 464 kronor nästa år.
Reaktionerna på avtalet var dagen efter inte lika entusiastiska som innan varslet, men personalen var glada öv er att äntligen kunna få sina välförtjänta löneökningar och att avtalet var i jämnhöjd med de kommunalt anställdas.
– Att det skulle ta så lång tid att komma fram till så lite, och jag som ville ut i strejk! var reaktionen hos en barnskötare i Skarpnäck.
Det vi inte visste då var att löneökningarna inte skulle gälla från den 1 januari i år, då det gamla avtalet löpte ut, utan från den 1 mars. Detta innebär att de privatanställda går miste om två månaders löneökning, till skillnad från de kommunalt anställda.
Almega har hela tiden vägrat att ge samma lönelyft och avtalsperiod som i övriga avtal och har knappt infunnit sig till förhandlingarna fram till nyligen. Att ”ge bort” två månaders löneökning utan strid är ett svek mot medlemmarna i den privata sektorn, som var redo för kamp. Men strid har inte stått på agendan för Kommunal i årets avtalsrörelse, vilket tydligt har avspeglats i avtalen där de viktigaste kraven på rätt till heltid och trygga jobb har fått otillfredställande lösningar i utbyte mot blygsamma lönelyft.
Vad hände med ”Vi tar fajten”?
Sanna Tefke
Fackligt förtroendevald i Kommunal och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.