måndag 21 oktober 2019

Haninge stänger hälften av fritidsgårdarna


Oemotsvarad fritidsslakt: S-C-L-KD-styret beslutar att lägga ned Dalarö och Lyckebyns fritidsgårdar • 2021 läggs fritidsgårdarna i Tungelsta och Vendelsömalm ned 

”Förvaltningens ambition är att stärka kvaliteten i kommunens fritidsgårdsverksamhet genom nya typer av arbetssätt”. Så står det i beslutsunderlaget inför Idrotts- och fritidsnämndens möte nu på onsdag 23 oktober där förslaget är att lägga ned Dalarögården och Lyckebygården omgående samt gårdarna i Vendelsömalm och Tungelsta år 2021.
Vilka de ”nya arbetssätten” är nämns inte.

I verkligheten handlar det krass nedskärningspolitik: 2,3 miljoner kronor ”sparas” in när gårdslokalerna ställs av och fem anställda tas bort.
Men inga samhällskostnader sparas på detta huvudlösa och kortsiktiga beslut, tvärtom.
För unga på Dalarö finns inga andra fritidsgårdar att besöka istället, såvida de inte orkar ta en glest trafikerade buss till Handen som tar 30-35 minuter. 
Stängningen av gårdarna tas helt utan dialog, samråd eller konsekvensanalys, vilket tas upp i ett protestbrev undertecknat av 112 dalaröbor, föräldrar och föreningsaktiva.

Haninges S-ledda kommunstyre fortsätter paradgrenen att rasera Haninges fritids- och föreningsliv. Förra S-ledda kommunstyret lade ned Ungdomens hus Lakeside och Jordbrogården, vilket var landets mest prisade fritidsverksamhet för funktionsnedsatta barn. Och det nya S-ledda kommunstyret sedan ett år tillbaka har fortsatt på samma spår: Sportotekets (gratis utlåning för ungas idrottsutövning) finansiering ska tas bort, Jordbro kultur- och föreningshus ska rivas och på morgondagens möte med Idrotts- och fritidsnämnden som lägger ned fritidsgårdarna finns också förslag att avskaffa 0-taxan för barn och ungas idrotter.

Haninge satsar mycket mindre på kultur och fritid än de flesta andra kommuner i länet. 2015 redogjorde SCB att Haninge satsade 66 kr per invånare och år på allmän fritidsverksamhet jämfört med Stockholms 105 kr, Botkyrkas 298 kr eller Norrtäljes 479 kr. Sedan dess har nedskärningarna fortsatt. Och nu förbereder kommunstyret (S, L, C och KD) att ta bort 0-taxan som föreningslivet har på hallar.
Nu måste det bli ett stopp på avvecklingen av fritidsverksamheter!

> Protestera till politikerna i Idrotts- och fritidsnämnden! (länk till kontaktuppgifter)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.