fredag 4 oktober 2019

Kräv nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet!

Dödsolyckorna är en följd av den upptrissade jakten på vinst och kapade kostnader (Foto: Arbetsmiljöverket)
41 omkomna arbetare hittills i år • Upptrissad jakt på vinst och kapade kostnader


av Per Olsson
- - -

Hittills i år (den 30 september) har 41 personer dödats på sitt jobb. Näst efter januari blev september den svartaste månaden i år.

Ifjol miste totalt 58 personer sina liv i arbetsrelaterade olyckor. Det var det fjärde året i följd som antalet dödsolyckor på arbetsplatserna ökade och fjolårets svarta siffra var den högsta sedan 2011. I år riskerar ännu fler arbetare att gå till jobbet utan att aldrig komma hem igen. Detta trots att regeringen i sin nollvison mot dödsolyckor har lovat ”nödvändiga och konkreta åtgärder för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall”.
Men ännu har inga av de utlovade åtgärderna blivit genomförda och regeringens senaste budget innebär att: ”Arbetsmiljöverket får tio miljoner mindre än de har begärt för att kunna upprätthålla kvaliteten i verksamheten, och tvingas nu sänka sina ambitioner” (LO:s tidning Arbetet den 18 september).
Detta är en följd av den upptrissade jakten på vinst och kapade kostnader.

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk eller skada sig på grund av jobbet. Men det ansvaret kommer på ständigt undantag när arbetsgivarna jagar kostnader för att öka vinsten, vilket har resulterat i en ökad stress och växande otrygghet på jobbet.
Till det ska läggas att den nya oreglerade arbetsmarknaden och att facket har pressats tillbaka politiskt och organisatoriskt undergräver det systematiska arbetsmiljöarbetet: ”Mer pressade scheman, otryggare anställningar och fler led av ibland oseriösa underentreprenörer i kombination med att Arbetsmiljöverket efter politiska beslut har tvingats minska antalet inspektörer skapar en situation som försvårar arbetet med att eliminera dödsolyckor i arbetet” (En för alla, alla för vem? rapport nr 23 från den fackliga tankesmedjan Katalys, 2015).

Bara drygt var tionde brottsmisstanke kopplad till dödsfall på arbetet har lett till en fällande dom. Att dödsolyckor på jobbet sällan leder till åtal och fällande dom är ett ytterligare hinder för att fackets krav på ”Nolltolerans mot dödsolyckor – nu!” äntligen ska bli verklighet.

Rättvisepartiet Socialisterna säger:
• Omedelbar nolltolerans mot dödsolyckor. Stoppa löne- och arbetsmiljödumpingen. 
• Stärk skyddsombudens och de regionala skyddsombudens ställning. 
• Facklig vetorätt vad gäller arbetsorganisationen och bemanning samt vid outsourcing, anlitande av underentreprenader och bemanningsföretag. 
• Trygga och fasta jobb. 6 timmars arbetsdag utan lönesänkning och försämrade arbetsvillkor. 
• Höj anslagen till Arbetsmiljöverket så att fler inspektörer kan anställas. För en förebyggande företagshälsovård värd namnet under de anställdas kontroll. 
• Brister i arbetsmiljö som orsakar dödsfall och allvarliga skador ska bestraffas – arbetsgivarna ska inte skyddas av otydlig lagstiftning och att arbetsmiljöbrott inte prioriteras. 
• Demokratiska och kämpande fack – för ett nytt arbetarparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.