onsdag 23 oktober 2019

Här är orsakerna till Haninges bottenrankning som skolkommun


Haninge fjärde sämsta skolkommun i Lärarförbundets rankning


av Louise Strömbäck
- - -

I Lärarförbundets rankning av Sveriges skolor hamnar Haninge kommun på plats 287 av 290 kommuner totalt. Haninge kommuns katastrofala resultat beror på alltför stora klasser och låg lärartäthet, för låg andel utbildade lärare och för lite resurser till skolorna.

Här är kriterierna där Haninge bottenplaceras:
• Resurser till undervisning: 288 av 290 
• Utbildade lärare: 289 av 290 
• Lärartäthet: 288 av 290 
• Andel godkända elever: 228 av 290 
• Fullföljd gymnasieutbildning: 270 av 290
Med alla skolnedskärningar under de två senaste årtiondena är placeringen inte oväntad. När årets hösttermin började var det redan lärarbrist i Haninges grundskolor och kommunstyret (S, L, C och KD) har tagit en budget som innebär nedskärningar på 76,1 miljoner kronor i Grund- och förskolenämnden nästa år.

Situationen är ohållbar och behöver förändras drastiskt. En utbildning av bra kvalité är en rättighet för alla barn och unga. Men kommunstyrets skolplanering för Haninge leder åt fel håll. Istället för fler skolor tas sikte på kraftig stordrift med upp till fördubblade elevantal och ännu större klasser.

Rättvisepartiet Socialisterna står för:
• Alla barns rätt till bra och fungerande skolor med tillräckliga resurser – kraftig satsning på läxläsning/stödundervisning i skolan 
• Nej till stordrift – ja till skolor i närmiljön. Kommunen måste ta fram en plan för nya skolor och förskolor i hela Haninge  
• Max 15 barn per storbarnsgrupp och 10 barn per småbarnsgrupp på tre heltidstjänster i förskolan 
• Max 20 elever per normalklass i grundskolan, gymnasiet, komvux och Sfi. Fler planeringstimmar behövs 
• Max 30 barn per fritidshemsavdelning 
• Nej till vinstdrivande friskolor som slukar skattepengar 
• Fullvärdigt komvux, återinför de nedlagda programmen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.