lördag 19 oktober 2019

Jordbrobor slöt upp bakom de hotade frisörerna


Kö när 100 jordbrobor sluter upp för att stödklippa sig • Hot och utpressning måste mötas med solidaritet och stöd från hela orten

I våras öppnade Masih och Wahid sin frisersalong i Jordbro: Masih Salong & Barbershop. Salongen har varit stängd sedan 10 september. Orsaken är de allt värre hoten och trakasserierna från kriminella som kräver pengar för "beskydd". Två personer har dömts i tingsrätten men trakasserierna har fortsatt från andra kriminella och salongen har slagits sönder.

Idag strömmade jordbrobor för att klippa sig och för att visa stöd i samband med att Masih och Wahid hade öppet under några timmar:
Mattias Bernhardsson
– En för alla, alla för en. Bara när vi går tillsammans kan vi skapa trygghet. Centrumet tillhör alla i orten: barnfamiljer, pensionärer, unga, handlare, alla, säger Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna som har mobiliserat jordbrobor att komma till salongen under dagens öppettider.
Mattias har bott i Jordbro i 20 år och är organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna som har kämpat för trygghetsåtgärder under väldigt lång tid.

Rättvisepartiet Socialisterna har också fört fram tre krav till centrumägarna: Jordbro centrum måste ha trygghetsvärdar, de drabbade frisörerna måste få hyresreduktion för den tid de tvingats haft stängt samt även få anstånd på obetalda hyresräkningar.

Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Rädslan för gäng, droghandel och att utsättas för rån har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön.

De styrande politikerna har bland annat: 
Stängt Jordbrogården – landets mest prisade fritidsverksamhet för funktionsnedsatta barn 
• Beslutat om rivning av Jordbro kultur- och föreningshus 
• Beslutat att stänga Jordbro familjecentral och öppna förskola 
Kommunstyret tog också en budget för 2020 med stora nedskärningar där förvaltningarna varnar för att: 
• finansieringen av Sportoteket (gratis låneutrustning till ungas sportutövning) tas bort
• 0-taxan för ungdomsidrottens nyttjande av sporthallar tas bort
• 2 miljoner kronor skärs ned på fritidsgårdarna 
• föreningsbidragen inte räknas upp takt med kostnadsökningarna
• behöva lägga ned "icke lagstyrd verksamhet" i Socialnämnden motsvarande 23 miljoner kronor i driftbudgeten
Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj har lyft ett stort antal nödvändiga trygghetsåtgärder.
– Förra året pressade vi kommunstyret att anställa fältassistenter, från noll till fyra fältassistenter idag. Men det är alldeles för få! Det behövs minst 16 fältassistenter för att ha trygghetsteams i kommunens fyra största och mest otrygga kommundelar och samtidigt kunna ha en trygg arbetsmiljö, säger Mattias.
Under 2017-2018 samlade Rättvisepartiet Socialisterna till ett flertal trygghetsmöten i Jordbro och diskuterade utförligt med kultur- och föreningsaktiva, fritidsledare, lärare, skolkuratorer samt boende i Jordbro kring just behovet av trygghetsåtgärder. Vårt program bygger på denna breda kompetens.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
  • Jordbro centrum och andra hotspots måste ha trygghetsvärdar och rustas upp. Om inte centrumägare tar sitt ansvar måste Jordbro centrum återtas i kommunal regi – och kommunen anställa trygghetsvärdar
  • Mer resurser till Förebyggarteamet och fler fältassistenter till Trygghetsteamen för att klara av en bra närvaro bland ungdomar. Stöd till föreningsdriven nattvandring
  • Mörka platser måste belysas och nedrustade idrottsytor rustas upp samt kvällsbelysas 
  • Socialtjänsten behöver mer resurser för att stödja och ge insatser till föräldrar med barn i riskzonen 
  • Fritidsgårdarna behöver modernisera innehållet (bland annat genustänk och tjejaktiviteter) och bli fler till antalet för att bli mer åldersspecifika, motverka machokultur samt vara kvällsöppna sju dagar i veckan. Stoppa fritidsgårdnedläggningarna 
  • Idrotts- och föreningslivet behöver mer stöd för att få till stånd ökad organiseringsgrad bland unga. Höj föreningsstöden från Kultur- och demokratinämnden samt Idrotts- och fritidsnämnden och stoppa Tornbergets införande av marknadshyror på föreningslivet 
  • Rör inte 0-taxan (avgiftsfria hallar och lokaler för ungas idrott) eller Sportoteket (gratis låneuthyrning för ungas idrotter) 
  • Ingen rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus förrän ett nytt står klart som är stort nog att inrymma dagens verksamheter och föreningsliv 
  • Skolorna behöver fler resurslärare och elevvårdande personal samt resurser till satsning på läxhjälp i skolan, vilket är särskilt viktigt för elever med svår hemmasituation
Det viktigaste för att bekämpa otrygghet och gängbildning är däremot självorganisering, att hela Jordbro går ihop och demonstrerar för trygghetskrav, att alla föreningar agerar tillsammans, att handlare och grannar går ut och backar varandra när någon hotas.

Läs också:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.