tisdag 26 november 2019

Vi behöver en revolt mot mäns våld mot kvinnor

Foto: Mattias Bernhardsson
Att hela 34,4 procent av kvinnor i åldern 20-24 år i Sverige uppger att de upplevt sexuella övergrepp (BRÅ) är en alarmklocka

Igår på Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor hölls demonstrationer runt i världen. I Stockholm samlade Rättvisepartiet Socialisterna, Unga socialister och Socialistiska feminister till manifestation. Slussen lös upp av tända marschaller, ur högtalaren hördes musik och sång av Derlyflow samt tal. Manifestationen berörde de stora revolterna mot både kvinnoförtryck och nyliberalismen runt om i världen samt ojämlikheten och våldet mot kvinnor i Sverige.
Foton: Joanna Chichelnitzky
Att hela 34,4 procent av kvinnor i åldern 20-24 år i Sverige uppger att de upplevt sexuella övergrepp (BRÅ) är en alarmklocka.

Katja Raetz. Foto: Mattias Bernhardsson
– Förra året dödades 22 kvinnor av en närstående man i Sverige. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på kvinnojourer varje år, öppnade Katja Raetz, sjuksköterska och aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och En annan vård är möjlig sitt tal.
– Med #metoo-rörelsen blev mängden av sexistiska kränkningar och övergrepp uppenbar. Framförallt vid osäkra anställningar och i så kallade kontaktyrken som vård och omsorg, handel och restaurang hör sexuella trakasserier till vardagen. Att ha trygghet på jobbet kräver säkra anställningsformer, annars vågar många inte anmäla, förklarade Katja Raetz som menade att trygghet och sexuella trakasserier behöver vara en del av förhandlingarna om kollektivavtalen.
Natalia Medina. Foto: Mattias Bernhardsson
Natalia Medina, aktiv i Socialistiska Feminister, Bad Art och Rättvisepartiet Socialisterna talade om hur den S-ledda högerregeringens politik, januariavtalet samt den pågående massnedskärningarna och varslen slår mot kvinnor:

– Vården, omsorgen och skolan är stora arbetsplatser för kvinnor. Risken att bli sjuk av stress är 44 procent högre inom kvinnodominerade yrken jämfört med mansdominerade. Sjukskrivningar som får konsekvenser för inkomsten och senare pensionen.
Zahra Hosseyni. Foto: Joanna Chichelnitzky
Zahra Hosseyni från Liv utan Gränser talade om kvinnors situation i Afghanistan och kampen mot utvisningar:

– Jag är en av tusentals afghanska kvinnor som tvingats fly. Jag kunde ha varit en av alla de kvinnorna som dödats för att de har vågat sticka upp i ett samhälle där alla kvinnor ska vara lydiga. Jag kunde ha varit en av alla de kvinnorna som aldrig fick chansen att få gå i skolan och lever sina liv i våldsamma förhållanden. Men jag lyckades fly från hederskulturen.
Julia Engström. Foto: Joanna Chichelnitzky
Julia Engström från Unga Socialister talade om hur ojämlikheten och kvinnoförtrycket innebär att klimatkrisen slår hårdare mot kvinnor globalt:

– När kvinnor saknar ekonomiska och sociala rättigheter, t ex inte kan lämna huset utan sällskap av en man löper kvinnor en större risk att dö vid naturkatastrofer än män. Klimatförändringarna leder till också till en ökad arbetsbörda för kvinnor i världen. Det handlar om att sjukdomar ökar och kvinnor är de huvudsakliga vårdarna av de sjuka och att det blir svårare att hitta rent vatten och ved, vilket också huvudsakligen är kvinnors arbetsuppgifter. Lägg där till hur klimatkrisen ger bränsle åt väpnade konfliker, där kvinnor drabbas på ohyggliga sätt.
Derly Guzman. Foto: Joanna Chichelnitzky
Derly Guzman, Derlyflow, talade om hur mäns våld mot kvinnor drabbar även drabbar andra, från barnen till även andra män. Hon berättade en historia om sin pappa och hur han påverkades av att som barn behöva bevittna sin fars våld och terrorisering av sin mor. Därefter sjöng framförde hon sin låt om nolltaxa och mot statligt våld.
Mehrnosh Shafiee. Foton: Joanna Chichelnitzky
Mehrnosh Shafiee från Shora, Rådet till försvar för det Iranska folkets frihetskamp, talade om masskampen som exploderat mot den iranska regimen:
– I ett TV-program har regimen pekat ut kvinnorna som ledande i upproret i ett försök att hetsa fram en patriarkal reaktion och få sina anhängare och militära styrkor till än mer brutal repression. I 40 år har kvinnor levt i apartheid men nu har folket fått nog.
Judith Muños. Foto: Mattias Bernhardsson
Judith Muños från "Bolivianer mot statskupp – för demokrati" talade om kampen mot högerns kupp där kvinnor står i främsta ledet.

Elin Gauffin. Foto: Mattias Bernhardsson 
Elin Gauffin, konferensiér för dagen, avslutade manifestationen:
– Det kommer larmrapporter från kvinnojourerna. Det blir överfullt på boendena för att kvinnor inte har någonstans att flytta. Samtidigt behandlas kvinnor som vilken vara som helst nu på ”välfärdsmarknaden”, där ROKS 40-åriga kunskapsbank inte tas vara på och skyddade boenden upphandlas till företag med lägsta pris.
Elin lyfte de stora globala kvinnostrejkerna med hundratusentals och viktiga segrar för kvinnokampen, till exempel för aborträtten på Irland och mot lagar om tvångsgifte med offrens våldtäktsförövare i Jordanien, Libanon, Tunisien och Malaysia.
– Nu tar vi sikte på den internationella kvinnodagen 8 mars, manade Elin.

av Mattias Bernhardsson

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
  • Kraftigt ökade resurser till kvinnojourerna och satsning på fler skyddade boenden. Förtur för våldsutsatta – bygg ut allmännyttiga kommunala hyresrätter i hela landet.
  • Massiv satsning på utbildning av all skol- och vårdpersonal i genusfrågor, inkl om hbtq+ och förtryck i hederns namn. Mer resurser till fältassistenter och fritidsgårdars arbete mot machokulturer.
  • Inför specialdomstolar i sexualbrottsmål med särskilt utbildade domare. Förbjud utfrågning av brottsoffer om klädsel, sexuella umgängen eller sociala levnadssätt.
  • Bryt könsklyftorna både på arbetsplatserna och i hemmen! Massiv upprustning av vår gemensamt ägda välfärd, trygga anställningar och nolltolerans mot sexualla trakasserier på alla arbetsplatser, höjda löner i kvinnodominerade yrken, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön samt höjd och förlängd föräldraförsäkring. Låt storföretagen och bankerna betala!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.