torsdag 21 november 2019

Kommunal, hjälp oss ta strid mot 12-timmarspassen


Öppet brev: 38 kommunalmedlemmar vill att ledningen tar fajten mot 12-timmarspassen i Haninges äldreomsorg

Kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg har samlat 170 undersköterskor och vårdbiträden – en majoritet av de anställda på Haninges vård- och omsorgsboenden i Handen, Vendelsö, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö. Tre demonstrationer har hållits utanför kommunhuset, flera anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket och över 15 debattartiklar samt även ett massivt upprop har publicerats i lokaltidningen Mitt i Haninge. Kampanjen har pressat fram att det – på pappret än så länge – nu finns en majoritet i kommunfullmäktige för att ta bort 12-timmarspassen. Kampanjen och den massiva kritiken har också inneburit att äldreförvaltningschefen tvingats lämna sin tjänst. Men 12-timarspassen är fortfarande kvar.
Idag publicerar vi ett öppet brev av inte mindre än 38 medlemmar i Kommunal sektion Sydost som vill att ledningen hjälper de anställda att ta strid mot 12-timmarspassen.

Öppet brev:
"Vi är undersköterskor och vårdbiträden som jobbar i Haninges äldreomsorg. Vi har stått ut med mycket, under lång tid: Ständiga försämringar av våra arbetsvillkor, i princip årliga nedskärningar i verksamheten och nu i år kom obligatoriska 12-timmarspass på helg samtidigt som bemanningen försämras på många avdelningar. 
På ett boende har nattbemanningen nu minskats från tre till två anställda som ska ta hand om 32 dementa på två våningsplan. Detta trots att vissa boende kräver tre anställda vid larm. Nattbemanningen går från lägstanivå till katastrofnivå samtidigt som även de ska jobba 12-timmarspass. 
Vi anser att 12-timmarspass och minskad bemanning utsätter både anställda och boende för livsfara. Vi ser nu hur antalet tillbud skenat efter att 12-timmarspassen infördes. Och nästa år kommer ytterligare nedskärningar på bemanningen.

Det hela är ganska enkelt: Våra kroppar orkar inte med 12-timmarspassen, särskilt inte i kombination med försämrad bemanning och ständiga nedskärningar. 
Trots alla försämringar har vi aldrig kallats ut i konflikt eller till demonstrationer av Kommunal, vår fackförening. Vi undrar om ledningen i Kommunal har någon plan? Vad tänker ni göra för att pressa kommunen att ta bort 12-timmarspassen och upphöra med att försämra bemanningen? 
Vi är 170 anställda som organiserat oss mot 12-timmarspassen och skrivit gemensamt upprop till kommunen. 
Om Kommunal, vårt fack kallar till demonstration mot 12-timmarspassen, då kommer vi. Om Kommunal ”tar fajten”, då kommer vi kunna värva tillbaka till Kommunal alla våra kollegor på avdelningarna.

Vi, 38 medlemmar i Kommunal sektion Sydost, vädjar nu till ledningen att agera för att 12-timmarspassen tas bort."
Sofia Abukar, Anqi Rydberg, Malla Törnquist, Therese Lundh, Lena Klerkefors-Pettersson, Rano Miraliyeva, Anna Yaman, Phia Steen, Pirjo Kettunen, Eva Vestin, Lena Åkerström, Jill Lidström, Birgitta Uvehag, Mary Williams, Carina Renard, Ayse Altunay Özcan, Carla Vargas, Laila Tokola, Karina Bassmann, Therese Petersson, Ania Faisal, Cathrine Flodèn, Miraliyeva Gulnara, Inger Granberg, Olga Popovic, Secil Yildiz, Fikreta Barucic, Sara Gerth, Oulimata Diop, Shazia Paracha, Eva Jurgin, Kristina Sebom Smedberg, Cecilia Hjalmarsson, Riitta Itäjärvi, Carina Burman Ingemansson, Ulrika Nunez Lindgren, Anne Millberg, Nevim Elaldi

Läs alla våra tidigare artiklar om kampen mot 12-timmarspassen:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.