torsdag 7 november 2019

Kampanj för trygghetsåtgärder i Jordbro

James Hogg, Robert Bielecki, Jean Eliason och Julia Engström är några som är ute i Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj 
Kampanjmöte om kampen för trygghetsåtgärder i Jordbro

Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för fullt för akuta trygghetsåtgärder i Jordbro. Ikväll hålls ett kampanjmöte hur centrumägaren och Haninge kommun kan pressas att ta sitt ansvar.

Rättvisepartiet Socialisterna har också startat en särskild namninsamling för trygghetsvärdar – ett krav som blivit centralt efter att kriminella hotat och försökt utpressa en frisörsalong i Jordbro och Rättvisepartiet Socialisterna reagerade genom att mobilisera många jordbrobor att stödklippa sig.

Rättvisepartiet Socialisterna pressade kommunstyret nyligen att anställa fältassistenter, men bara fyra av de 16 som skulle behövas. Medan fältassistenterna arbetar uppsökande så ska trygghetsvärdarna arbeta stationärt i och omkring Jordbro centrum. Trygghetsvärdarna ska vara utbildade socialsekreterare, verka förebyggande, gå ronder mellan butikerna samt genom sin närvaro i centrumet utgöra en trygghet för både centrumbesökare och handlare.
Rättvisepartiet Socialisterna har organiserat ett flertal trygghetsmöten i Jordbro under de senaste åren och diskuterat trygghetsåtgärder med kultur- och föreningsaktiva, fritidsledare, lärare, skolkuratorer samt boende i Jordbro. Partiets program bygger på denna breda kompetens.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
  • Jordbro centrum och andra hotspots måste ha trygghetsvärdar och rustas upp. Om inte centrumägare tar sitt ansvar måste Jordbro centrum återtas i kommunal regi – och kommunen anställa trygghetsvärdar
  • Mer resurser till Förebyggarteamet och fler fältassistenter till Trygghetsteamen för att klara av en bra närvaro bland ungdomar. Stöd till föreningsdriven nattvandring
  • Mörka platser måste belysas och nedrustade idrottsytor rustas upp samt kvällsbelysas 
  • Socialtjänsten behöver mer resurser för att stödja och ge insatser till föräldrar med barn i riskzonen 
  • Fritidsgårdarna behöver modernisera innehållet (bland annat genustänk och tjejaktiviteter) och bli fler till antalet för att bli mer åldersspecifika, motverka machokultur samt vara kvällsöppna sju dagar i veckan. Stoppa fritidsgårdnedläggningarna 
  • Idrotts- och föreningslivet behöver mer stöd för att få till stånd ökad organiseringsgrad bland unga. Höj föreningsstöden från Kultur- och demokratinämnden samt Idrotts- och fritidsnämnden och stoppa Tornbergets införande av marknadshyror på föreningslivet 
  • Rör inte 0-taxan (avgiftsfria hallar och lokaler för ungas idrott) eller Sportoteket (gratis låneuthyrning för ungas idrotter) 
  • Ingen rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus förrän ett nytt står klart som är stort nog att inrymma dagens verksamheter och föreningsliv 
  • Skolorna behöver fler resurslärare och elevvårdande personal samt resurser till satsning på läxhjälp i skolan, vilket är särskilt viktigt för elever med svår hemmasituation
Det viktigaste för att bekämpa otrygghet och gängbildning är däremot självorganisering, att hela Jordbro går ihop och demonstrerar för trygghetskrav, att alla föreningar agerar tillsammans, att handlare och grannar går ut och backar varandra när någon hotas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.