måndag 10 september 2007

Interpellation: Plan för renovering/ombyggnation av industrigymnasiet Fredrik

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Plan för renovering/ombyggnation av industrigymnasiet Fredrik

Asbest och vattenläckor är vardag för eleverna på gymnasiet Fredrik i Handen. Byggnaderna för de teoretiska/estetiska ämnena inom Fredrika Bremer-gymnasierna har renoverats för drygt 217 miljoner kronor. Nu behövs en satsning på byggnaderna för de yrkestekniska programmen.

Fredriks gymnasium byggdes 1962 och huvudbyggnaden, som innehåller administration, elevhall och matsal, har inte rustats upp sedan dess.

År 2005 lät Tornberget göra en utredning om Fredrik. Materialprover som togs i matsalen visar att det starkt cancerframkallande ämnet asbest finns i plastplattorna på golvet, i dess lim och spackel. Eftersom det är samma sorts golv i elevhallen och denna inte har renoverats sedan 1962, är det sannolikt att det även finns asbest där.

Enligt tidningen Forskning & Framsteg är 2 030 av de 2 190 fall av lungsäckscancer bland män som har studerats i Sverige orsakade av asbest. Cancerformen är obotlig och leder till döden inom några månader.

När vi själva besökt Fredrik har det stått hinkar i korridorerna eftersom det rinner in vatten direkt från tak samt längs väggar. När undersökningen gjordes saknades jordfelsbrytare som slår av strömmen vid överlastning för att undvika brand. Tornberget skriver att hela skolan behöver en grundlig anpassning och upprustning för att motsvara dagens framtida krav på en god miljö för yrkesutbildning.

Det uppskattade investeringsbehovet var för två år sen 40 768 000 kr. Det skulle innebära en satsning på 97 066 kronor per elev på Fredrik, vilket skulle vara billigare är när kommunen byggde om Fredrikas lokaler för de teoretiska/estetiska programen. Då kostade det ca 180 833 kr per elev.

Hela Fredriks gymnasium måste renoveras. Annars måste lokalerna stängas då de utgör en fara för både personal och elever. Alla elever måste ha samma chans till en bra utbildning och bra lokaler, även elever som går de yrkestekniska programmen.

Barn- och Utbildningsförvaltningen och Tornberget borde omedelbart ges i uppdrag att utarbeta en plan för hur industrigymnasiet Fredrik ska renoveras alternativt byggas om helt. Personal och elever måste naturligtvis delta i utredningen.

Vi önskar få svar av Barn- och utbildningsnämndens ordförande om följande:

1. Vad har gjorts åt den hälsofarliga arbetsmiljön på Fredrik och vilka initiativ har tagits sedan sedan Tornbergets utredning år 2005?

2. På vilket sätt har skolans personal och elever varit delaktiga?

3. Håller ni med om att situationen är akut och måste åtgärdas omgående?

4. När kan Tornberget och förvaltningen påbörja renovering alternativt ombyggnation?

För Rättvisepartiet Socialisterna

Mattias Bernhardsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.