torsdag 7 juni 2007

Protester mot nedskärningarna den 11 juni

Under våren har Haningeborna protesterat mot nedskärningarna inom skolan och barnomsorgen. Till en början protesterade både elever och föräldrar men efter att rektorer och lärare aktivt motarbetat elevernas engagemang och de planerade elevstrejkerna genom smutskastning av Elevkampanjen och hot om sänkta betyg till de elever som stod på sig (Offensiv 740) så drivs protesterna nu främst av Haninges föräldrar, dels genom upprörda samtal och brev till politiker, tjänstemän och media och dels genom organiserade protester som Vikinga föräldraförenings flygbladsutdelningar och torgmöten.

Elevkampanjen och Rättvisepartiet socialisterna har hela tiden stött protesterna, hjälpt till att mobilisera och samlat in mer än 4000 namn på protestlistor.

2007-05-14_005

Bild från protesten på Poseidons torg den 14 maj

Från början skulle det skäras ned med 65 mkr och politikerna från båda blocken försökte skylla underskottet på felräkningar som gjordes under 2006. Snart kröp det fram att endast 8 mkr berodde på felräkningar, den absolut största delen av underskottet berodde på att det kommunägda fastighetsbolaget hade höjt priset på skolans och barnomsorgens lokaler utan att politikerna hade skjutit till pengar för att kompensera detta.

Under trycket av protesterna backade politikerna och sköt till pengar, först 15 mkr efter en protest på den 20 februari med 400 deltagare som sedan efter ytterligare protester ökades till 39 mkr i sjupartiöverenskommelsen från den 13 mars. Vad som inte sades var att bara 2 mkr av dessa skulle påverka den kritiska situationen med indragningar av tjänster under hösten 2007, resten var sådant som antigen redan hade skjutits till eller skulle komma Barn- och utbildningsnämnden till godo först 2008.

120 tjänster försvinner
Dessutom täcker sjupartiöverenskommelsens pengar inte hela underskottet, fortfarande saknas 20 mkr. Sammantaget gör detta att Haninges skola och barnomsorg, oavsett förvrängningarna en del politiker och lokaltidningen Mitt i Haninge kommer med, fortfarande står inför en svår kris där ca 120 tjänster kommer att försvinna, antalet vuxna på enheterna minska, storleken på klasserna och barngrupperna öka och på många håll införs vikarie- och inköpsstopp.

2007-05-14_003

Ordföranden för vikinga föräldraförening Maria Lindgren
intervjuvas av TV4 vid protesten den 14 maj


Anledningen till att protesterna fortsätter är insikten hur hårt nedskärningarna kommer att drabba barnen och vetskapen om kommunens goda ekonomi. Haninge har 97 mkr i överskott från 2006, 60 mkr i planerat överskott för 2007 och helt nyligen blev det känt att skatteintäkterna enligt en prognos skulle öka med 18 mkr under 2007. Detta ger ett totalt överskott på 175 mkr. Trots det vill majoriteten fortfarande skära ner med 20 mkr. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag att skjuta till ytterligare 10 mkr är inte heller tillfredställande eftersom det även då skulle behövas skäras ner. Det enda acceptabla med tanke på kommunens goda ekonomi vore att hela underskottet ströks.

Demonstration den 11 juni
Vikinga föräldraförening anordnar den 11 juni kl. 13.30 ytterligare ett torgmöte i protest mot att majoriteten vill skära ner på våra barn trots att kommunen har gott om pengar. Alla som vill protestera uppmanas att ansluta. Tillsammans skall vi visa att vi vägrar att acceptera attackerna mot Haninges barn.

Tobias Lindberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.