tisdag 19 april 2016

RS och V krävde stopp för ännu mer nedskärningar och avgifter i äldreomsorgen

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet (V) tog på kommunfullmäktige igår strid för att stryka Äldrenämndens underskott på 12,1 miljoner kronor och för att stoppa införandet av en ledsagaravgift för äldre på 400 kronor.

Robert Bielecki (RS)
– Vi i Rättvisepartiet Socialisterna stödjer att kommunledningen äntligen beslutat att föreslå att kompensera Äldrenämnden med 39,8 miljoner kronor för de underskott som orsakats av volymökningar. Detta är precis vad vi föreslagit i egna budgetförslag i flera års tid när vi kritiserat kommunledningarna att medvetet underskatta behoven. Men det räcker inte för att stoppa de nedskärningar som väntar 2016 och 2017 med kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Vi anser att även det underskott som återstår från 2013, 2014 och 2015 – på 12,1 miljoner kronor – som inte anses vara volymrelaterat, borde strykas då de beror på att Äldrenämnden inte kompenserats för lön- och prisökningar under dessa år, sa Robert Bielecki, nytillträdd ersättare för RS som igår ikväll gjorde debut i kommunfullmäktige.
Med den av Kommunstyrelsen föreslagna utökningen av Äldrenämndens budget för kompensation för tidigare års volymökningar och Rättvisepartiet Socialisternas förslag att stryka resterande underskott, kvarstår trots allt ett budgeterat resultat för Haninge kommun på 79 miljoner kronor för 2016. Det hindrade inte Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att rösta mot att stoppa nedskärningarna i äldreomsorgen. Eller att rösta för den orättvisa ledsagaravgiften som bara V och RS röstade mot.
– För många äldre ökar problemen att sig ut med åldern. Därför är ledsagningen viktig. Hittills har detta ingått i äldreomsorgstaxan. Nu föreslås ledsagningen att det ska bli en egen avgift vilket riskerar att göra rätten till ledsagning till en klassfråga, sa Tove Ovsiannikov (V) och yrkade avslag med instämmande av RS.
Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke (RS) skärskådade också den utredning av Äldreomsorgen som på uppdrag av kommunen genomförts av externa konsulter:
– Vi är inte imponerade av genomlysningen, men däremot är vi så klart imponerade av personalen som trots ständiga underskott genomför ett fantastiskt arbete för de äldre. Det vore intressant att veta hur mycket konsulternas genomlysning kostat. Vi saknar dessutom personalperspektivet i den. Men vi hoppas att man inte tar till sig alltför mycket utav genomlysningens förslag på en del punkterna efter erfarenheter från andra håll. Till exempel förslaget om kollegiegranskning och att alla beslut över en viss gräns måste upp för ärendegranskning. När Stockholm stad införde detta fick detta konsekvenser för både biståndshandläggare, brukare och personal. Handläggningstiderna förlängdes och många duktiga biståndshandläggare slutade då man slutade ta hänsyn till kompetens och istället flyttade beslutet från de erfarna handläggarna som hade personkännedom till ett gruppbeslut som mer tycktes fokusera på budget.
– Även när det gäller införande av tidsregistreringssystem hoppas vi att man lär av erfarenheter från Stockholm stad och införandet av systemet Paragå som man nu ser över och gör om där de önskade effekterna inte har utfallit som tänkt och ökade kostnader tillkommit. Det har tvärtemot intentionen ökat stressen och belastningen för en stor del utav hemtjänstarbetarna. Att införa ökade kontrollmekanismer för att säkerställa att beviljade insatser utförs har inte visat sig komma åt de som fuskar då de oseriösa utförarna alltid hittar vägar att gå runt dessa, förklarade Sanna Tefke (RS).
RS Haninge

Ruben Derkert (RS)
Avtackning till Ruben Derkert!
Robert Bielecki klev med gårdagens kommunfullmäktige upp som ny ersättare efter Ruben Derkert, som flyttat till Stockholm.
Vi i RS Haninge vill passa på att tacka Ruben för sina viktiga insatser! Här är ett axplock:
> RS enda oppositionen mot två nedskärningsbudgetar
> RS enda oppositionen när Haninge upplät mark till bemanningsföretag
> Borgarna försökte kuppa igenom nedläggning av Jordbro Kultur- och föreningshus lokaler
> Kandidat # 4: Ruben Derkert
> Het kulturpolitisk debatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.