tisdag 8 maj 2012

RS stod upp för småbutiksägarna - Borgarna och S för storföretagen

De fem styrande partiernas (M, FP, KD, C och MP) nya satsning på storföretagen i Haninge möttes av bifall av Socialdemokraterna och S-gruppledaren Robert Noord som stoltserade med att de kunde pricka av ett viktigt vallöfte.

Mattias Bernhardsson (RS) talar på ett dialogmöte där
130 jordbrobor kräver upprustning, bl a av
Jordbro centrum
Mattias Bernhardsson (RS) höll inte med och yrkade avslag på kommunfullmäktige:
"Konsultfirman Public Partners talar om att attrahera 'kapitalintensiv verksamhet, starka varumärken och tillväxtföretag'. Kommunledningens förslag till näringlivsstrategi och handlingsplan är också inriktad på samma sätt med fokus på nyetableringar och att utveckla kontakten med vad som kallas ”nyckelföretagen”. Det ordnas frukostmöten och luncher mellan kommunstyrelse och de största företagens VD:ar.
Men vad görs åt att utveckla kontakten med de småbutiksägare som idag drivs ut från torg- och köpcentrum p g a för höga hyror? Småföretagarna i t ex Brandbergen och Jordbro centrum drabbas av vikande kundunderlag när viktig service försvinner från centrumen.  Detta vet vi eftersom jag själv har varit i kontakt med de flesta. De vill bl a veta vilka krav kommunen ställer på oseriösa centrumägare som låter centrum förfalla och bara plockar ut pengar genom att mjölka dem på opropotionerligt höga hyror.
Det saknas också ett medborgarperspektiv i strategin och handlingsplanen. Grunden för kommunens arbete ska inte vara företagens behov, utan kommuninvånarnas behov av företagen, d v s jobb, tillgång till nära service, bra utbud av matsortiment o s v.
När ett förslag kommer som speglar de lokala småföretagarnas och kommuninvånarnas behov kommer vi att rösta för det. Men på detta förslag yrkar vi avslag.
Vi anser heller inte att ett utvecklingbolag bör skapas. Det riskerar att sluka pengar och leda till minskad insyn. Vi anser att det behövs ett tydligare uppdrag och ansvar men att detta ska ske inom den kommunala förvaltningen."

Den 10 maj kommer Mattias Bernhardsson (RS) och andra representater från arbetsgruppen 'Centrum och näringsliv', en av de arbetsgrupper som bildats av de stora dialogmötena i Jordbro, möta centrumägaren Commerciante. RS bud är: Rusta upp och sänk hyrarna - annars driver vi på för kommunal tvångsförvaltning.

Upprustning av Jordbro centrum är också en del av 'Trygghetsgruppens' krav. Läs mer här om den Trygghetsinventering RS deltog på här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.