tisdag 8 maj 2012

RS kräver åtgärder mot hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor

Hur mår vi i Haninge? Det var rubriken på gårdagens temadebatt i kommunfullmäktige. Slutsatsen av Socialnämndens moderate ordförande Sven Gustavssons anförande var att "de allra flesta i Haninge mår bra", att de tagit en strategi och inlett samverkan mellan nämnderna. Samme moderat som i en debatt om barnfattigdomen förra året sa att "Vi har tillräckligt att göra" som svar på vad de gör åt problemen. Miljöpartiets Anna Melker ägnade sitt anförande åt att tala om hur fint det är gå omkring i Haninges skogar. Kort och gott hade inga partier några konkreta saker att ta upp.
Mattias Bernhardsson (RS)
Konkret och värdigt temat blev det först när Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna talade om våld mot kvinnor och hedersförtrycket. När ordföranden slagit med klubban för att avbryta anförandet begärde socialdemokraten Emre Güngör (medförfattare till boken "Varför mördar man sin dotter?") replik för att möjliggöra för Mattias att fortsätta gå igenom RS krav på åtgärder. Inga andra ledamöter begärde replik, inga andra partier ville debattera frågan.

Mer:
SvD DN DN2 GP


Här är Mattias Bernhardssons (RS) anförande ingen ville svara på:
"Den här diskussionen handlar om hur vi mår i Haninge. Jag vill ta upp om den grupp, vi vet mår dåligt, men oftast inte vet vilka de är förrän det är för sent. Våld mot kvinnor i hemmet är mer utbrett än vad många tror. Det drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och i alla etniska grupper. Ett aktuellt fall just nu handlar om de unga kvinnor och barn som lever i och drabbas av hedersförtyck inom familjen.
Hederskulturen är detsamma som allt kvinnoförtryck; Det handlar om mäns kontroll över kvinnors sexualitet och fria vilja. Det är i grunden samma könsroller och kvinnosyn som leder till allt från sexuella trakasserier på skolor och arbetsplatser, som också är grunden för det vi kallar hedersvåld och hedersmord.
Men hedersförtycket ser annorlunda ut och kräver därför speciella insatser. Det handlar om flickor som rövas bort, gifts bort mot sin vilja, inte får umgås med vem de vill och utsätts för en kontroll inom familjer som är långt mer utstuderad och hård än i andra fall.
De som bryter mot den patriarkala familjens regler straffas hårt. Det finns fruktansvärda exempel på flickor som ”faller” från balkonger och fönster. Gärningsmännen kommer i regel undan utan straff eller ordentliga utredningar. Tvångsäktenskap genomförs idag också straffritt i Sverige. Ungdomsstyrelsens utredning visar att mer än 70 000 ungdomar är rädda att bli bortgifta mot sin vilja.
Hederskulturen utvecklades som en del av kvinnoförtrycket i samband med klassamhällets uppkomst och kommer inte kunna avskaffas förrän hela klassamhället avskaffas. Men stora förbättringar och framsteg har gjorts i modern tid – allt från rättigheter, lagstiftning och förändrade attityder som ett resultat av kvinno- och arbetarrörelsers kamp.
Vilka åtgärder krävs idag, mot hedersförtrycket? Jag vill nämna några uppenbara viktiga åtgärder:
Efter skoltid upphör skolans ansvar för barnen vilka helt utelämnas i familjens våld. Däremot kan lärare, skolsköteska eller annan elevstödjande personal märka när en elev plötsligt mår sämre, slutar äta eller visar tecken på att allt inte är bra ställt hemma. Men den insynen kräver kompetens och utbildning. Och insynen blir ännu sämre när det saknas just lärare, skolsköteska och elevvårdande personal.
Det handlar också om att höja medvetenheten om kvinno- och hedersförtyck. Lärare behöver mer utbildning i psykosocialt arbete. ”Livskunskap” borde bli ett ämne för alla elever. Det handlar om sociologi, värde- och empatiträning utifrån samhällsproblem.
Polisen, socialtjänsten och rättsväsendet behöver också utbildas då många utsatta idag möts av okunskap, nonchalans och nedvärderande attityder.
Kommunerna måste också sluta cementera den ojämlika arbetsfördelningen i hemmet och gamla könsroller, genom att avskaffa det sk vårdnadsbidraget.
Vi vet också att kvinnojourerna går på knäna och de tvingas neka många som tagit sig mod att fly till en plats i ett skyddat boende.
Detta är en fråga vi i Rättvisepartiet Socialisterna kämpat för i flera år och kommer fortsätta med."

RS Haninge har tidigare lagt motioner och drivit på för bl a mer resurser till kvinnojouren och manscentrum, fler skyddade bonden, genuskompetens i skolan och sagt nej till religiösa friskolor.
Att det inte blev någon som helst diskussion på ämnet under kommunfullmäktige igår visar hur nedprioriterad frågan är och understryker behovet av en kämpande kvinnorörelse underifrån.


Relaterat:
Nedskärningarna har lett till ökat våld mot kvinnor
Kamp mot kvinnoförtrycket
8 mars-debatt i kommunfullmäktige
Högern försöker mörka effekten av vårdnadsbidraget
Avslöjande debatt i kommunfullmäktige
RS:are grep misstänkt våldtäktsman i Jordbro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.