tisdag 8 maj 2012

"Skolträngseln ett hot mot elevhälsan"

Under gårdagens kommunfullmäktigedebatt, 'Hur mår vi i Haninge', tog Rättvisepartiet Socialisterna upp om hur högerpolitiken med skolnedläggningar- och sammanslagningar försämrar barn och ungdomars hälsa samt förstör elevernas framtidsutsikter.

Här är en del av Sanna Tefkes (RS) anförande:
Sanna Tefke (RS)
"Framför allt högstadietiden är extra svår för de flesta elever - med ökad prestationsångest, press på att passa in och vara populär, ångest inför framtidsval m m.
Den senaste BRIS-rapporten visar på att den psykiska ohälsan bland barn har ökat och undersökningar visar att haningeelever, framför allt niondeklassarna, mår sämre än i många andra områden.
En viktig faktor för att komma tillrätta med problemen är, förutom en väl fungerande elevhälsa, att problemen uppmärksammas i tid och där spelar lärare en stor roll. Det måste också finnas resurser och förutsättningar att ge de elever det ökade stöd de behöver.

Skolsammanslagningar och nedläggningar har lett till ökad trängsel och problem för många elever i Haninge (Läs 'Nedläggningen av Jordbromalmsskolan ledde till det vi varnade för'). Luncher och raster är mer kaotiska och många elever upplever dålig arbetsro. Detta i kombination med låg lärartäthet som gör att lärarna har svårt uppmärksamma och åtgärda problemen, innebär att förutsättningarna för att minska ohälsan blir sämre.
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för mer resurser och personal till skolan och att Jordbro får sin högstadieskola tillbaka!"

Inga andra partier ville bemöta Sannas tal. RS krav på en ny högstadieskola i Jordbro har ett kompakt stöd i kommundelen och är nu åter aktuellt med kampanjen 'Jordbro kräver respekt'.

Läs också:
Dialogmöte 1: 130 jordbrobor krävde upprustning
Dialogmöte 2: Många förslag på upprustning av Jordbro
Debatt om Jordbros framtid i kommunfullmäktige
RS överklagar nedläggning av Jordbromalmsskolan till Förvaltningsrätten
RS svarar kommunledningens svar till Förvaltningsrätten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.