fredag 4 juli 2014

Transpersoner nekas skadestånd för tvångssteriliseringarAv Sanna Tefke
Kandidat nr 3 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

Den 17 juni meddelade justitiekanslern (JK) att inget skadestånd skulle utgå till de 161 personer som stämt staten då de på grund av könstillhörighetslagen tvångssteriliserades i samband med könskorrigering.

Tvångssteriliseringar användes relativt flitigt i Sverige mellan 1934-1975. Då var syftena bland annat att bevara rashygienen, kontrollera asociala och ekonomiska skäl. Det upphörde officiellt i Sverige 1975 men fortsatte fram till förra året att vara gällande för personer som juridiskt ville ändra könstillhörighet.
Den tidigare lagen, som officiellt ändrades i juli 2013 men ändringen som praxis från januari, innebar att personer som juridiskt ville byta könstillhörighet var tvungna att steriliseras samt att det var förbjudet att spara könsceller för framtida bruk. Tidigare eventuella sparade könsceller skulle även förstöras innan en korrigering kunde genomgås.
Ändringen genomfördes efter att kammarrätten i Stockholm fann att det stred mot grundlagen, Europakonventionen samt att det var diskriminering mot dem som ville byta juridiskt kön.

Efter lagändringen är det alltså 161 personer som framfört skadeståndsanspråk på 300 000 kronor per person för att de påtvingats sterilisering. Skadeståndet var tänkt att ersätta för sterilitet samt för den kränkning av den kroppsliga och personliga integriteten som tvångssteriliseringen hade inneburit.
Bakom anmälan stod även Diskrimineringsbyrån Uppsala, KIM, RFSL, RFSL Ungdom och Transföreningen FPE-S. 2005 ersattes ca 1 600 personer, efter en statlig utredning om tvångssteriliseringarna, med ett schablonskadestånd på 175 000 kronor vardera för dem som utsatts för tvångssterilisering fram till 1975.
Men i detta fall avslår alltså JK begäran. En utav motiveringarna i beslutet handlar om huruvida det varit tvång eller inte.
”Sökanden har beretts tillfälle att göra ett medvetet ställningstagande och de har samtyckt till att steriliseras [...] De har emellertid själva ansökt om ändrad könstillhörighet och då varit medvetna om eller blivit informerade om att detta förutsatte sterilisering.”

Detta kan inte anses som något annat än ett slag i ansiktet på alla trans­personer då möjligheten till en korrigering för många är en fråga om liv eller död, när en tredjedel någon gång försökt att ta sitt liv och fler än hälften någon gång övervägt det.
En utav målsägarna, Aleksa Lundberg, säger följande i ett pressmeddelande efter JKs beslut:
”När jag själv genomgick utredning för att bli beviljad könskorrigerande behandling sa man till mig att om jag i hemlighet låtit spara mina spermier äventyrade jag min möjlighet att få tillgång till de behandlingar jag ville ha. Och om de upptäckte att jag fryst ned spermier skulle de förstöra dessa. Jag blev hotad helt enkelt, och kände mig tvingad att säga att jag inte ville bli förälder.  Förstår inte JK och den svenska staten att vi som drabbats blivit berövade våra mänskliga rättigheter, och för alltid förlorat förmågan att få barn? Det är verkliga människor det handlar om, som en formell ursäkt och kompensation betyder enormt mycket för. Bevilja skadeståndet och låt oss som drabbats få bättre möjligheter att gå vidare med våra liv.”
Nu kommer frågan istället att tas vidare till domstol.

– Det är märkligt att civilsamhället ska behöva driva juridiska processer mot staten i den här typen av grova människorättsbrott, säger Kerstin Burman, som är den jurist som företrätt de tvångssteriliserade.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) står för alla transpersoners rätt till sina egna kroppar och att de som utsatts för tvångssterilisering ska få kompensation och en offentlig ursäkt. ■

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.