måndag 15 oktober 2012

Stoppa Wallenbergs övergrepp mot Aspöborna

Wallenberg kan få bygglov på orörd mark och strand trots Länsstyrelsens nej l RS kräver att marken skyddas som natureservat

Foto: Mattias Bernhardsson
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Demonstration vid
kommunstyrelsemötet
'Riv upp byggplanen!'
Måndag 29 oktober
15.00 utanför Haninge kommunhus
Rudsjöterrassen 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Av Louise Strömbäck

Rättvisepartiet Socialisterna har tidigare i somras protesterat mot Marcus Wallenbergs planer att bygga 23 fritidshus på orörda delar av Aspö i Haninges skärgård. 15 av dessa fritidshus skulle byggas på orörd strand.
Aspöborna protesterar och Länsstyrelsen såval som Miljö- och hälsoskyddsförbundet säger nej. Däremot har högerstyrda Haninge kommun inga problem med att sälja marken till Wallenberg.
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Olevik Dunder (FP) har sagt till lokaltidningen Mitt i Haninge att han vill ha en levande skärgård, och inte 'Skansen', vilket tyder på en respektlöshet mot skärgårdens invånare, orörda natur och dess djurliv.

- Kommunen är beredd att gå emot Länsstyrelsen och köra över de boende på Aspö. Borgarnas flathet mot Wallenberg är under all kritik - lagstiftning och strandskydd ska gälla alla, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson.Det finns en gammal byggplan från 1957 som gäller östra Aspö, och som Wallenberg och Haninge kommun ställer sig bakom. Tomtägarna på Aspö, som själva inte ens får bygga en liten bastu, känner sig överkörda och vill pröva beslutet i högre instans om det fattas av kommunen.
Länsstyrelsen gör nu en utredning om Aspö ska bli ett naturreservat, vilket skulle hindra Wallenberg från att bygga på ön. Byggplanen från 1957 kom till före det att dagens miljölagstiftning fattades, vilket gör att den kan komma att rivas upp.

Kommunstyrelsen fattar beslut den 29 oktober om byggplanen ska genomföras, men i praktiken ser det ut som att den inte kommer att upphävas.
Skulle de aktuella delarna av Aspö bli ett naturreservat - som Aspö tomtägarförening jobbar på nu - skulle det förhindra Wallenberg från att bygga. Men sker inte det ser det inte ljust ut för Aspös invånare och natur.

Läs också:
> RS tog strid mot pengastarka hot mot Haninges natur
> Rädda Huvudskär!
> Stoppa byggplanerna på Aspö!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.