söndag 14 oktober 2012

Myndigheterna blundar för dödligt våld mot kvinnor

Av Louise Strömbäck

Under 2000-talet har över 200 kvinnor i Sverige dödats av närstående män. Bara i år har minst åtta kvinnor dödats av sina män, och fem andra polisutredningar pågår där nuvarande eller före detta män är misstänkta. Det skriver Angela Beausand, ordförande i Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige), i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det dödliga våldet mot kvinnor i Sverige minskar inte, utan stannar kvar på samma nivå år efter år.
Detta är ett enormt samhällsproblem och visar på en bristande kompetens hos myndigheter som bland annat polisen, kriminalvården och familjerätten.

Ett exempel är en kvinna som i Malmö i våras höggs ner på öppen gata framför hennes och gärningsmannens två gemensamma ­döttrar. Hos polisen och kriminalvården fanns redan utredningar och riskanalyser som talade för att ­mannen skulle begå brott igen. Trots detta släpptes han fri av tingsrätten, och familjerätten tvingade därefter kvinnan att möta mannen under en förhandling som ledde till att mannen kunde hitta henne och ­planera mordet.
I slutet av juli mördades ytterligare två kvinnor av sina ­våldsamma män, även det i Malmö.
Båda hade tidigare varit i kontakt med socialtjänstens kriscentrum och båda hade försökt lämna sina män. Faktum är att dessa varningssignaler inte togs på ­tillräckligt stort allvar och att deras rop på hjälp inte hördes ledde till deras död.
Roks menar att det skulle behövas en haverikommission som kartlägger och reder ut hur allt har gått till i situationer som har lett till mord på kvinnor. De skulle analysera det som hänt och dra lärdom för att bättre kunna förebygga det dödliga våldet mot kvinnor.

Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige behöver betydligt större resurser för att ta sig an alla de kvinnor som söker hjälp. Idag tvingas kvinnojourerna att neka många kvinnor som bland annat söker skyddat boende, eftersom de inte har tillräckliga resurser.
Det finns pengar, men de behöver omfördelas så att kvinnorjourer får de resurser som behövs för att hjälpa alla kvinnor som söker hjälp. Det behövs också obligatoriska utbildningar för alla anställda inom alla berörda myndigheter.
Men vad som främst behövs är en kamp underifrån mot kvinnoförtrycket och mäns våld mot kvinnor. Kampen ökar dessutom medvetenheten om dessa problem, vilket gör att fler ser problemen innan det är för sent.

Läs också:
> Hur kan hedersvåldet bekämpas?
> Kommufullmäktige: RS kräver åtgärder mot hedersförtryck och mäns våld mot kvinnor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.