tisdag 2 oktober 2012

Högerregeringens budget slår mot miljö och arbetsmiljö

I marginalen
av Per Olsson

Miljö och arbetsmiljö kammar alltid noll i Anders Borgs budgetar.
I vårbudgeten 2012 skedde en miljardsänkning av anslagen till miljö- och naturvård och i höstbudgeten skars anslagen till havsmiljöarbetet ned med en tredjedel. Att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav skiter regeringen bokstavligen i.

Detsamma gäller arbetsmiljön. Knappt hade Alliansen hunnit bilda sin första regering 2006 innan man beslöt att lägga ned Arbetslivsinstitutet, slopa stödet till skyddsombudsutbildningar och banta Arbetsmiljöverket med en tredjedel.
”Arbetsmiljöverket har nu bantat bort nästan hälften av sina experter och runt en fjärdedel av inspektörerna för att klara av regeringens sparbeting. Mellan 2007 och 2009 ska myndigheten spara sammanlagt 158 miljoner kronor”, summerade Svenska Dagbladet i juli 2008.

Det handlade om dödliga nedskärningar. Sedan Alliansen kom till makten har antalet dödsolyckor på arbetsplatserna ökat varje år, med undantag för de djupa krisåren 2008-2009.
Förra året dog 61 personer i arbetsolyckor. Hittills i år är det 36 personer som dött i arbetsplatsolyckor. Och ”antalet besök av arbetsmiljöinspektörer på företagen var 5 000 färre 2011 än 2006, när den borgerliga regeringen tillträdde” (dagensarena.se den 24 september).
Enligt FN:s arbetslivsorganisation ILO ska det finnas en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. I Sverige finns det bara 0,62 inspektörer per 10 000 anställda.
Men när Arbetsmiljöverket begärde ökade anslag för perioden 2012-2014 svarade regeringen med att säga att de flesta indikatorer inom arbetsmiljöområdet pekar mot positiv utveckling. I den senaste höstbudgeten blev det därför inte mer pengar till arbetsmiljöarbetet.
Inte heller blev det mer resurser till de regionala skyddsombudsverksamheten, trots att anslaget inte höjts på 8 år.

Däremot fick som bekant banker och storbolag en ny gåva av regeringen i form av sänkt bolagsskatt på 16 miljarder kronor. Plus att finansminister Borg flaggade för ytterligare framtida sänkningar av bolagsskatten.
Tacka f-n för att Svenskt Näringsliv jublade när regeringen presenterade sin höstbudget. Bara denna kapitalets herrklubb hade anledning att jubla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.