tisdag 13 november 2012

Nej till Socialdemokraternas Manpower-förmedling för osäkra jobb

RS i debatt mot S-motion i Haninge kommunfullmäktige l För en socialistisk jobbpolitik

RS kommunfullmäktigeledamöter
i Haninge: Lina Rigney Thörnblom
och Mattias Bernhardsson
Under gårdagens kommunfullmäktige argumentaerde Rättvisepartiet Socialisterna (RS) emot Socialdemokraternas (S) motion att kommunstyrelsen ska se över möjligheterna att starta ett samarbete med det multinationella bemanningsföretaget Manpower. Syftet, enligt motionen, skulle vara att "skapa fler möjligheter till jobb för dem, som trots egna ansträngningar, inte finner några jobb"; främst ungdomar och nyanlända flyktingar.
Som exempel förde motionärerna fram S-styrda Södertälje kommun som tillsammans med Manpower bildade 'Manpower Telge Jobbstart'

- Telgemodellens motto är att "bolagisera samhällsproblemen". Manpower får pengar för varje person som förmedlas till arbete. Och enligt uppgift av de fackliga vi talat med handlar det om tillfälliga jobb och snart är de tillbaka i systemet. Kommunen och arbetsförmedlengen  är de som ska se till att människor får arbete och utbildning, sa Lina Rigney Thörnblom från (RS) efter att ha konstaterat att Manpower bidrar till en otrygg arbetsmarknad och att kommunernas pengar ska gå till att skapa fasta kommunala jobb.

Socialdemokraternas gruppledare Robert Noord replikerade med att hålla med Lina Rigney Thörnblom (RS) om att otrygga jobb inte är bra men att "alla åtgärder måste vara välkomna".
Robert Noord (S) menade att Manpowers vinst ska vara prestationsbaserad utifrån hur många som kommer i arbete, men svarade aldrig på Linas Rigney Thörnbloms (RS) fråga om de får pengar för varje gång samma person återigen får ett jobb, d v s tjänar mer pengar på att det just är tillfälliga anställningar och praktiker.

Moderaternas Sven Gustavsson, också ordförande i Socialnämnden, argumenterade mot S-motionen med argumentet att "Haninge-modellen" och samarbetet med Arbetsförmedlingen redan är bra och att en högre andel personer som står 'långt från arbetsmarknaden' i Haninge fått jobb eller utbildning jämfört med Södertälje.
Det visade sig att det var 19 ungdomar han talade om. Linas följdfråga om det var fasta jobb ville nämndordföranden inte svara på.

Mattias Bernhardsson (RS) sågade både S och borgarnas s k modeller:
- Haninge-modellen går ut på att förse privata företag med gratis arbetskraft (Läs mer här) och Telge-modellen går ut på att privatisera förmedling av jobben. Arbetsförmedlingen har försämrats av den borgerliga regeringen. Men Manpower är inte lösningen. Det finns en tredje modell, RS-modellen; återskapa de jobb som försvunnit i skolan, omsorgen och den kommunala servicen, sa Mattias och pekade dessutom på alla nya jobb som skulle behövas för att möta det ökade behovet av äldreomsorg i Haninge.

I S-motionens hänvisning till Telge-modellen står det att "en bidragande orsak till till att hela 50 procent fick arbete är att det blivit en högre efterfrågan från företag som vill ha hjälp med att rekrytera personal". Mattias Bernhardsson (RS) förklarade varför:
- Det finns en högre efterfrågan hos företagen att rekrytera arbetskraft genom just tillfälliga och osäkra jobb. Det är ofta samma företag som samtidigt varslar fast anställda. Socialdemokraterna har inget att säga om villkoren för dessa 'jobb' eller  villkorsdumpningen på arbetsmarknaden, konstaterade Mattias Bernhardsson (RS).

- Det är inte bara denna regering som misslyckats med att ge folk arbete, även de förra socialdemokratiska regeringarna. Socialdemokraternas program ger inga nya jobb. Det visar hur höger ni blivit. Det behövs ett nytt samhälle, ett socialistiskt, sa Lina Rigney Thörnblom (RS).

En socialistisk arbetsmarknadspolitik utgår från vilka behoven som finns av jobb och att alla människor ska ha ett tryggt jobb på bra och lika villkor.
Vad som behövs är 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det skulle möjliggöra riktiga jobb åt ungdomar och mindre ohälsotal till skillnad från idag då färre tvingas göra mer. En arbetstidsförkortning skulle ge ökade skatteintäkter, minskade kostnader för arbetsskador samt sjukskrivningar, ökad konsumtion och högre statsbidrag till kommuner och landsting för de nödvändiga investeringar inom hemtjänst, handikapp- och äldreomsorg som kommer behövas de kommande åren.
Inom äldreomsorgen växer t ex behoven av språkkunskaper samtidigt som dagens arbetsmarknad inte värderar nyanländas språkkunskaper.

Med en socialistisk politik skulle även haningebor som har försörjningsstöd (socialbidrag) och anses 'lågutbildade' erbjudas fasta jobb inom kommunens verksamhet. Det finns kompetens utanför dagens utbildningar som inte värderas idag. På skolor i andra kommuner som använt föräldrar till elever eller äldre ungdomar uppvuxna i området som "skolmorföräldrar", rastvakter, hemspråkshjälp, kamratstödjare eller hjälp till läxläsning har alla effekter varit positiva; mindre mobbning, mindre stök, bättre studieresultat osv. Detta arbete ska värderas lika högt som andra kommunla yrken och leda till fasta anställningar med en avtalslön. Fritidsgårdar, parklekar och fältverksamheten som idag är kraftigt underbemannad är i samma behov av "lokal kompetens".
Socialister står för ett samhälle där allas erfarenheter och kunskaper är behövda och värderas. Och ett samhälle där utbildning är fri och tillgänglig hela livet.

Läs alla artiklar om RS i kommunfullmäktige och debatter här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.