söndag 11 november 2012

Nedräkning mot strejk- och protestdagen 14 november

Av Per Olsson

Europa revolterar mot åtstramningspolitiken och i många länder laddar facken inför den historiska strejk- och protestdagen den 14 november.

Detta samtidigt som Grekland skakas av en av den moderna historiens största strejkvågor. I måndags (den 5 november) inledde de grekiska facken en vecka av strejker mot det nya krispaketet.
I Grekland ska parlamentet i veckan rösta om det nya åtstramningspaket som regeringen och Trojkan (EU, ECB och IMF) förhandlat fram. I paketet finns förslag om ytterligare lönesänkningar och nya pensionsförsämringar.
Det är en ytterst svag regering som ska försöka vinna majoritet för än mer av åtstramning. De två dominerande regeringspartierna – högerpartiet Ny demokrati och socialdemokratiska PASOK – får inte ens stöd av 30 procent av de tillfrågade i en färsk opinionsundersökning. För bara några år sedan kunde dessa båda partier räkna med stöd från minst 90 procent.
Även om den grekiska regeringen får parlamentets stöd i veckan är dess dagar räknade.

Samtidigt med krisen och kampen i Grekland närmar sig Europafackets strejk- och protestdag den 14 november. Det blir en dag av general­strejker i Portugal, Spanien och Italien (4 timmar lång). I Grekland, Cypern och på Malta förs diskussioner om en generalstrejk samma dag, definitiva beslut ska fattas denna vecka.
I andra länder, exempelvis Belgien, Frankrike, Slovenien, Schweiz och Tjeckien blir det demonstrationer och andra solidaritetsaktioner. Den samordnade aktionsdagen får dock inte bara bli en engångsföreteelse utan måste bli början till en gemensam kamprörelse mot EU-politikens stålbad.

I Sverige ämnar facktopparna inte göra något, förutom att hålla ett sedan länge planerat seminarium. Men Välfärd utan vinst i Stockholm uppmanar till en solidaritetsprotest mot åtstramningspolitiken. Samling utanför EU-kommissionens kontor i Europahuset, Regeringsgatan 65, kl 16.30 onsdagen den 14 november bakom parollerna: Nej till Trojkans åtstramningspolitik.Vår välfärd ska skötas gemensamt.
”Det råder ett socialt nödläge i Europa”, skriver Europafacket i ett färskt uttalande inför den 14 novem­ber. Snart är 26 miljoner människor utan arbete i EU. Inom eurozonen är situationen än värre. I förra ­veckan slogs ett nytt dystert rekord: Arbetslösheten bland eurozonens 17 ­länder steg till den högsta nivån någonsin – 11,6 procent, 18,5 miljoner ­arbetslösa. En av fyra unga inom eurozonen är utan jobb. I Spanien, Grekland och delar av Italien är det mer än hälften som går utan arbete.
”I Europa finns 14 miljoner unga som vare sig jobbar eller pluggar – den årliga samhällskostnaden för denna sannolikt inte så jätteglada grupp uppskattar EU:s eget forskningsorgan Eurofound till 153 miljarder euro (1 309 miljarder kronor) om året, eller mer än räddningspeng­arna till Spaniens banker” (SvD Näringsliv den 4 november).

För att bryta det sociala nödläget krävs extraordinära åtgärder i form av alleuropeiska generalstrejker och masskampanjer för att fälla EU-regeringarna och marknadens ­diktatur. Europafackets aktionsdag den 14 november måste bli en avstamp för nya gemensamma protester.

▼ RS/CWI står för:
> Förbered för en alleuropeisk endags generalstrejk.
> Släng ut Trojkan och dess regering. Låt rika, storbolag, banker och korrupta politiker betala den kris de skapat.
> Stoppa åtstramningspolitiken – massiva offentliga satsningar för jobb, bostäder och utbildning istället för nedskärningar.
> Försvara demokratiska fri- och rättigheter. Stoppa attackerna mot facken och kollektivavtalen. Ned med EU-diktaten.
> Bryt marknadens diktatur. Väg­ra betala den skuld som kapitalismen och korrupta politiker bär ansvaret för.
> Stoppa kapitalflykten och inför kapitalkontroll. Omedelbart förstatligande av banker och finansinstitutioner.
> Kämpande och demokratiska fackföreningar. För bygget av revolutionära socialistiska masspartier. Förena masskampen genom bygget av demo­kratiska aktionskommittéer och församlingar lokalt, regionalt och på riksplanet, som kan utgöra grunden för nya socialistiska arbetarregeringar.
> För ett demokratiskt och socia­listiskt Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.